Risk för skogsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ramsåshuvud

Ramsåshuvud

Naturreservatet är 266 hektar stort och ligger i den nordöstra delen av sjön Möckeln. Området består av lövskog, odlingslandskap samt en mängd öar och vattenområden. På våren är Ramsåshuvud ett välbesökt utflyktsmål då det är många som vill njuta av den stora mängden blåsippor som växer här.

I reservatet finns gott om gamla träd, död ved, hamlade lindar, små gräsmarker, brynmiljöer och långa strandzoner. Möckeln sänktes på 1850-talet med hela 1,85 meter och den gamla strandlinjen syns tydligt i form av en stenig vall utmed sjön.

Djur- och växtliv

Reservatet har en rik flora och fauna. Sju rödlistade arter är noterade. Här kan du se mindre hackspett samt fiskgjuse och lärkfalk som häckar i området. Sjöns grunda bottnar inne i skyddade vikar och Helgeåns videbevuxna åkanter är lek- och uppväxtplatser för den hotade fiskarten mal. Helge ås vattensystem är ett av Sveriges viktigaste områden för malen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. framföra eller parkera motordrivet fordon annat än på vägar och iordningställd parkeringsplats,
 2. störa djurlivet exempelvis genom närgånget uppträdande vid boplats eller liknande,
 3. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning, exempelvis genom att gräva, borra, måla, mejsla eller på annat sätt skada berghällar, block eller dylikt,
 4. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
 5. plocka eller gräva upp ris, örter, svampar, mossor och lavar annat än bär och matsvamp för husbehov,
 6. fånga eller samla in insekter, snäckor, maskar eller andra ryggradslösa djur,
 7. tälta eller ställa upp husvagn,
 8. elda,
 9. sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning,
 10. bedriva tävlings-, övnings-, lägerverksamhet eller dylikt utan tillstånd från förvaltaren,
 11. åka vattenskidor inom reservatets vattenområde

Från föreskrifterna nummer 2, 5 och 6 undantas åtgärder för vetenskaplig undersökning, som i förväg godkänts av Länsstyrelsen.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 2007
Areal: 266 ha
Karaktär: Lövskog, odlingslandskap, öar, vatten
Kommun: Ljungby
Ägare: Enskilda och Staten/Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Leder

Sjöslingan
Ledmarkering: Orange
Längd: 1,6 kilometer

Lilla bergsstigen
Ledmarkering: Gul
Längd: 1,6 kilometer

Blåsippestigen
Ledmarkering: Blå
Längd: 710 meter

Hitta hit

Kontakt

Naturförvaltningen

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss