Husebymaden

Husebymaden

Reservatet på 130 hektar är skyddat sedan 1988 ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000. Norr om reservatet ligger Huseby bruk.

Vid reservatets södra del finns en parkeringsplats. Där finns också en rastplats med möjlighet att elda och ett informationscenter. Ett fågeltorn har byggts då Husebymaden har ett rikt fågelliv.

För att utöka de odlingsbara markerna tömdes området på vatten under 1870-talet och för att hålla tillbaka vattnet från maden användes den så kallade Archimedesskruven som fortfarande finns kvar, söder om Huseby bruk. På 1930-talet slutade man använda maden som jordbruksmark vilket fick den att växa igen. Efter hand har man återskapat våtmarken för att gynna fågellivet.

Efter återställandet av Husebymaden har många fågelarter börjat häcka här, till exempel gräsand, knipa, kricka, årta, bläsand, vigg, knölsvan, grågås, tofsvipa, strandskata, enkelbeckasin, rödbena, mindre strandpipare, sothöna, rörhöna och fisktärna.

Söndagsmorgnar i april samt de två första söndagarna i maj finns en ornitolog på plats vid fågeltornet. Då kan du bland annat få tips om sevärdheter, vilka fåglar du har möjlighet att se och låna tubkikare. Vid andra tidpunkter kan du vända dig till Turistbyrån på Huseby för eventuell guidning. Tel: 0470-75 20 97


Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning, exempelvis genom att borra, måla, mejsla, eller på annan sätt skada berghällar, block, levande eller döda träd och stubbar
 2. framföra eller parkera motordrivet fordon annat än på härför avsedd väg och parkeringsplats
 3. ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn
 4. framföra eller förtöja kanot eller annan båt, hydrokopter, svävare eller motsvarande motordriven vattenfarkost (kanot eller annan båt får framföras i Husebyån och, under tid då tillträdesförbud enligt föreskrift 5 nedan inte gäller, tillfälligt förtöjas vid Husebyåns strand)
 5. under tiden den 1 april t o m den 30 juni och den 15 september till och med den 31 oktober vistas inom de på områdena
 6. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
 7. klättra i boträd eller genom närgånget uppträdande störa djurlivet
 8. göra upp eld annat än på iordningställd eldplats vid rastplatsen i södra delen av reservatet
 9. gräva upp, plocka eller bryta buskar, ris, örter, mossor eller lavar
 10. samla in insekter, kräftdjur, snäckor, musslor, maskar eller andra lägre djur
 11. snitsla spår eller ordna orienteringskontroll
 12. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning
 13. tälta

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturförvaltningen

Fakta

Skyddsår: 1998
Areal: 130 ha
Karaktär: Våtmark
Kommun: Alvesta
Ägare: Enskilda, kyrkan och Staten/Naturvårdsverket och Fastighetsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Leder

Vandringsled
Ledmarkering: Orange
Längd: 2,9 kilometer

Vandringsled
Ledmarkering: Blå
Längd: 440 meter