Nöttja urskog domänreservat

Nöttja bokskog

Med stubbar samt död, liggande ved och med träd så gamla som upp mot 300 år, har Nöttja urskog en väldigt stor betydelse för den flora och fauna som behöver den här typen av miljö för att kunna leva och trivas. Området har varit skyddat sedan 1960 och blev naturreservat 1996.

området, som sluttar brant mot omgivningen, består av gammal barrblandskog där de äldsta träden är upp mot 300 år gamla. I skogen finns även mycket liggande död ved och högstubbar från träd av olika ålder. Detta gör att Nöttja urskog har ett högt naturvärde. I reservatet växer också den lilla orkidén knärot.

Foto: Martin Wargren

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  1. framföra motordrivet fordon,
  2. tälta,
  3. elda,
  4. störa djurlivet till exempel genom att klättra i boträd el­ler medvetet ,uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
  5. skada levande eller döda buskar och träd, till exempel genom att bryta kvistar eller fälla stående döda träd,
  6. plocka eller gräva upp växter eller växtdelar med undantag för plockning av bär och matsvamp,
  7. samla in insekter, kräftdjur, snäckor eller andra lägre djur,
  8. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, eller göra inskrift,
  9. snitsla spår eller ordna orienteringskontroll

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddsår: 1996
Areal: 5 ha
Karaktär: Barrblandskog
Kommun: Ljungby
Ägare: Staten/Sveaskog
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Hitta hit

Kontakt

Naturförvaltningen

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss