• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 23 maj 2024. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Risk för skogsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hannabadsåsen

Hannabadaåsen

Hannabadsåsen ligger väster om Hannabadssjön, Med sin högsta punkt på 20 meters höjd är den en av de högsta åsarna i Kronobergs län. Åsen är delad i flera ryggar och är ett mycket fint exempel på en getryggsås – en rullstensås med smalt krön och branta sluttningar.

Under tusentals år har människor använt stigarna på åsar som Hannabadsåsen. Det är en fantastisk upplevelse att följa de smala åskrönen med lövskogen som ett valv över stigen.

Åsen bildades för drygt 12 000 år sedan när den senaste inlandsisen smälte bort från de sydligaste delarna av Sverige. I sprickor, tunnlar och kanaler vid isranden har smältvatten strömmat med varierande hastighet och på så sätt sorterat rullsten, grus, sand och finare material i olika avlagringar.

På sydvästra delen av åsen växer bokskog och i nordost finns blandskog med bok, ek, björk och gran samt mindre områden med ren tallskog. Vid sjöstranden finns vallar som bildats då sjöisen pressat mot land. Vallarna har skapat vikar i sjön som sedan vuxit igen och är idag kärrmarker.

Här finns flera olika arter av hackspettar som hittar föda i multnande ved och bohål i grova bokar. I reservatet finns även Grönsångare som trivs i bokskog.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. framföra motordrivet fordon annat än på härför avsedda vägar
 2. parkera annat än på härför avsedda platser
 3. tälta eller uppsätta husvagn
 4. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 5. anbringa tavla, plakat, affisch eller annan störande anordning
 6. använda skjutvapen
 7. störa djurlivet, till exempel genom närgånget uppträdande vid fågelbo och motsvarande
 8. göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser
 9. bryta grenar och kvistar, fälla träd och buskar eller på annat sätt skada vegetationen i övrigt, till exempel genom att gräva upp växter

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 1976

Areal: 19 ha

Karaktär: Åslandskap, bokskog, blandskog

Kommun: Markaryd

Ägare: Enskilda

Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Leder

Vandringsled
Ledmarkering: Orange
Längd: 690 meter

Tillgänglighet

Från parkeringsplatsen leder markerade stigar, varav de flesta följer åsarnas krön. Speciellt i västra delen är stigarna smala och branta. I östra delen löper stigar ned till sjön som är lättare att följa och man kan ha en trevlig picknick vid sjöstranden.

Hitta hit

Följ väg 15 från Markaryd mot Halmstad. Så snart man passerat Markaryds kyrka tar man till vänster mot Hannabad. Efter cirka tre kilometer når man en korsning, tag höger mot Hannabad. I Hannabads by finns sedan skyltning mot reservatet.

Kontakt

Naturförvaltningen

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss