Hovshaga

Agnäs naturreservat ligger på en udde vid sjön Åsnen. Reservatet består till största delen av ädellövskog men här finns även vattenområden samt små öar i sjön. Skogen i Agnäs är rester av den stora ädellövskog som en gång fanns runt hela Åsnen.

Skog och mark

Till största delen består skogen i reservatet av 80­-120 år gamla bokträd – några till och med betydligt äldre än så – men här finns också områden med ek, hassel samt björk och i det sydöstra området, som förr varit inhägnad jordbruksmark, finns även en del lindar.

Djur- och växtliv

På öarna häckar bland annat storlom, fisktärna och fiskgjuse och i lövskogen trivs bivråk, kattuggla, skogsduva, stenknäck, mindre hackspett och mindre flugsnappare.
Du som besöker Agnäs har även chans att få se sällsynta insekter som till exempel bokblombocken.

I skogarna finns många ovanliga svampar och lavar som lever på gamla träd och död ved.

Foto: Martin Wargren

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:  

 1. skada naturföremål, till exempel genom att gräva, borra, hacka eller måla
 2. fälla, kapa, dra upp, plocka eller på annat sätt skada levande eller döda träd, buskar, växter, svampar, mossor eller lavar (Anmärkning: Bär, örter och marklevande matsvamp får plockas för husbehov.)
 3. samla in insekter, snäckor, maskar eller andra djur utan godkännande från reservatsförvaltaren
 4. framföra eller parkera motordrivet fordon eller släpvagn annat än på anvi-sad väg och iordningställd parkeringsplats
 5. övernatta utan godkännande från reservatsförvaltaren förutom i anlagda vindskydd
 6. elda annat än på anvisad, iordningställd eldplats
 7. störa djurlivet genom till exempel närgånget uppträdande vid boplats
 8. mer än ett dygn ankra, förtöja eller lägga upp båt (eller andra fartyg)

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förServering Servering
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 2018

Areal: 142 ha varav 15 ha vatten

Karaktär: Lövskog och betesmark

Kommun: Växjö

Ägare: Staten genom Naturvårdsverket

Förvaltare: Växjö kommun

Hitta hit

Naturreservatet ligger strax väster om stadsdelen Hovshaga.

Kontakt

Växjö kommun

Telefon 0470-410 00

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss