Våraskruv

Våraskruv

Våraskruv erbjuder en naturupplevelse utöver det vanliga. Runt det som en gång var en ensamgård, vars byggnader fortfarande står kvar, finns stora delar av det gamla odlingslandskapet bevarat på sluttningar ned mot Våraskruvssjön.

Våraskruv är en gammal arrendegård under Sävsjö säteri med anor från medeltiden. I ängarna växer ekar som kan ha varit ungträd när Nils Dacke och smålänningarna gjorde uppror mot Gustav Vasa på mitten av 1500-talet. De stora ekarna i naturreservatet är verkligen imponerande. Deras grova bark och håligheter är dessutom viktiga miljöer för till exempel lavar, insekter och fåglar. Det utbredda växtsättet visar att de vuxit upp i ett helt öppet landskap.

Ett besök i Våraskruvs naturreservat lämnar ingen oberörd. Den överdådiga ängsfloran med Adam och Eva, gullviva, slåttergubbe, brudsporre, nattviol, ängs- och höskallra, kattfot, styvmorsviol och mängder av andra blommor i försommartid är en fantastisk upplevelse.

Förutsättningarna för denna blomsterprakt är magra ogödslade marker där gräset slås och forslas bort efter blommornas fröspridning. En tid efter slåttern släpps betande kreatur in på ängarna, precis som man gjorde förr.

Få ställen kan visa upp sig så oförändrade som Våraskruvs gamla åkrar och ängar. Att markindelning och brukningsmetoder dessutom är mycket väldokumenterade gör besöket än mer intressant.

En vandring längs Ängsstigen ger dig en inblick i hur mycket och väl planerat arbete som behövdes för att en familj skulle kunna försörja sig på gården. En markerad stig leder runt Våraskruvssjön. Väster om sjön går stigen genom naturskogsartad barrskog.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. skada fast naturföremål eller ytbildning, till exempel genom att gräva, borra, måla eller mejsla på berghällar och block,
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
 3. plocka, skada eller gräva upp ris, örter, svampar, mossor och lavar annat än plockning av enstaka exemplar. Bär och matsvamp får plockas för husbehov,
 4. framföra eller parkera motordrivet fordon eller släpvagn annat än på anvisad väg och iordningställd parkeringsplats,
 5. tälta eller övernatta i husbil eller husvagn,
 6. fånga eller samla in insekter, snäckor, maskar eller andra ryggradslösa djur,
 7. störa eller skada djurlivet, exempelvis genom närgånget uppträdande vid boplats eller motsvarande,
 8. elda,
 9. sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande (Anmärkning: Tillfällig skyltning under några dagar för tipspromenad eller liknande, är tillåten efter samråd med förvaltaren.),
 10. bedriva tävlings-, övnings- lägerverksamhet eller liknande i reservatet utan förvaltarens tillstånd

Från dessa föreskrifter undantas åtgärder för vetenskaplig under-sökning, som i förväg godkänts av Länsstyrelsen.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 1959, beslut och skötselplan reviderade 2010
Areal: 78 ha
Karaktär: Odlingslandskap, naturbetesmark, äng
Kommun: Uppvidinge
Ägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Leder

Vandringsled
Ledmarkering: Röd
Längd: 530 meter

Vandringsled
Ledmarkering: Orange
Längd: 3 kilometer

Vandringsled
Ledmarkering: Blå
Längd: 740 meter

Tillgänglighet

I Våraskruvs naturreservat finns stora mängder stående död ved. Vid blåsigt väder kan det hända att stammar faller omkull. Länsstyrelsen rekommenderar därför inte besök i naturreservatet vid blåsigt väder. Besök sker alltid på egen risk.

Hitta hit

Kontakt

Naturförvaltningen

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss