Risk för skogsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Jättabergets domänreservat

Jägaregap

Jättaberget är en höjd som sluttar brant mot omgivningen. Den gamla, bokdominerade ädellövskogen i området är rester av större ädellövskogar vid sjön Unnen.

Genom att låta bokskogen växa och utvecklas fritt, tror man att områdets naturvärden kommer att öka i framtiden. Det är också viktigt att bevara skogen för landskapet vid sjön. I Jättaberget finns många döda träd, både liggande, stående och högstubbar.

Ovanliga lavar som lunglav växer på flera grova bokar, vilket visar att området varit orört under lång tid. Mellan Jättaberget och Ropareudden växer en barrskog som efter hand ska ersättas av bok- eller annan lövskog.

I området finns bland annat ett stort trekantigt röse och ett flertal odlingsrösen i anslutning till små åkrar som övergetts i början av 1900-talet.

Foto: Martin Wargren

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning exempelvis genom att gräva, borra, måla, mejsla eller på annat sätt skada berghällar, block och dylikt
 2. framföra eller parkera motordrivet fordon eller släpvagn annat än på vägen fram till och inom anvisad parkeringsplats (vid hämtning av fällda älgar och annat större vilt får motorfordon användas)
 3. tälta
 4. elda
 5. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
 6. plocka eller gräva upp ris, örter, svampar, mossor och lavar annat än bär för husbehov
 7. samla insekter, snäckor, maskar eller andra ryggradslösa djur
 8. störa djurlivet till exempel genom närgånget uppträdande vid fågelbo eller gryt
 9. sätta upp tavla, skylt, affisch, snitsel eller därmed jämförlig anordning

Från föreskrifterna nummer 6, 7 och 8 undantas åtgärder, till exempel plockning av enstaka svampar, som ingår i av Länsstyrelsen i förväg godkänd vetenskaplig undersökning.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 1996
Areal: 37 ha
Karaktär: Bokskog
Kommun: Ljungby
Ägare: Staten/Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Leder

Vandringsled
Ledmarkering: Orange
Längd: 2,2 kilometer

Tillgänglighet

Från parkeringsplatsen leder en orangefärgad stig runt i reservatet och tillbaka.

Hitta hit

Från vägen mellan Lidhult och Unnaryd svänger du österut i Yås. Efter 1 kilometer kommer du till Yafors där du svänger till vänster. Följ vägen, rakt fram, i nästan 1,5 kilometer, förbi Bohult. Därefter första vägen till vänster. Parkeringen ligger vid vägskälet.

Kontakt

Naturförvaltningen

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss