• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 23 maj 2024. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Risk för skogsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Om Länsstyrelsen i Kronobergs län

Organisationsskiss Länsstyrelsen i Kronoberg. Modellen visar att högst upp i organisationen finns länsledningen och under den finns säkerhetsskyddschefen och fyra avdelningar: avdelningen för utveckling och stöd, landsbygdsavdelningen, miljöavdelningen och samhällsutvecklingsavdelningen. Under avdelningen för utveckling och stöd finns enheterna: strategisk hållbarhet, HR, rätts, ekonomi, kommunikation och service. Under landsbygdsavdelningen finns enheterna:  jordbrukarstöd/fältkontroll, jordbrukarstöd/handläggning, tillväxt och landsbygd samt veterinär och djurskydd. Under miljöavdelningen finns enheterna: miljöskydd, naturförvaltning, naturskydd och vatten. Under samhällsutvecklingsavdelningen finns enheterna: försvar och beredskap, hållbar samhällsplanering, kulturmiljö och social hållbarhet. Under länsledningen finns också telefonistorganisationen med kundsupport för jordbrukarstöd samt löneservice. I organisationsskissen finns också ett insynsråd och viltförvaltningsdelegation.

Klicka på organisationsschemat för att se en större version.

Sverige består av 21 län och i varje län finns en länsstyrelse. Länsstyrelsen ska verka för att nationella mål får genomslag i länet och samtidigt ta hänsyn till regionala förhållanden och förutsättningar.

Länsstyrelsen ska ha ett statligt helhetsperspektiv i sitt arbete och samordna olika samhällsintressen och statliga myndigheters insatser. Vi ska också följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Det innebär att länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner i länet å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen.

Kontakt

Länsstyrelsen Kronoberg

Kungsgatan 8, Växjö

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss