Flattinge åsar

Naturreservatet är en udde i sjön Flåren nordost om Ljungby. Udden är drygt 28 hektar och består av ett berg och av en tydligt markerad rullstensås som bildar en rad öar ut i sjön. Reservatet omfattar också ett vattenområde runt udden och öarna.

Skog och mark

Grönstensberget har gett upphov till en bördig lövskog som åtminstone sedan mitten av 1600-talet till omkring 1950 utnyttjats för skogsbete. Den största delen av området ska få utvecklas fritt.

Djur- och växtliv

Den naturskogsliknande ädellövskogen har en mycket rik flora och här är gullviva och blåsippa vanliga. På rullstensåsen växer tallskog och bärris. I naturreservatet häckar fiskgjuse, bivråk och mindre hackspett.

Foto: Martin Wargren

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. elda
 2. tälta mer än en natt, ställa upp husvagn och husbil samt att ankra, förtöja eller lägga upp husbåt
 3. rida
 4. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
 5. framföra motordrivet fordon
 6. plocka, gräva upp eller bryta, eller på annat sätt skada träd, buskar, ris, örter, svamp, mossor eller lavar (föreskriften utgör inte hinder för plockning av blåbär, lingon och matsvamp)
 7. ta frö eller frukt av lundbräsma
 8. störa djurlivet (däggdjur och fåglar), till exempel genom närgånget uppträdande vid fågelbo eller motsvarande
 9. samla in insekter, snäckor eller andra djur
 10. sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch, eller därmed jämförlig anordning

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 1994

Areal: 28 hektar

Karaktär: Grönstensberg, rullstensås

Kommun: Ljungby

Ägare: Enskilda och Staten/Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Tillgänglighet

Området utnyttjas framförallt av det båtburna friluftslivet.

Hitta hit

Från Dörarp kör västerut under E4:an. Efter cirka 1 km sväng vänster första vägen du kommer till. Följ därefter vägen mot Flattingenäs. Efter ungefär 5 km kommer en vägskylt till reservatet, sväng vänster här.

Kontakt

Naturförvaltningen

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss