Gölsjömyren

Gölsjömyren

Gölsjömyren består av både mossar och kärr. Den har bildats då en forntida större sjö har växt igen, nu finns bara den lilla Gölsjön i reservatets mitt kvar. Norr om sjön, som är ett typiskt exempel på en näringsfattig humussjö, finns skogklädda öar.

Större delen av myren omges av skogsklädda moränmarker men här finns också hällmarker och i väster ligger en låg, vacker rullstensås. I reservatet finns ett utsiktstorn så att man enkelt ska kunna ta del av bland annat det rika fågelliv som finns här.

Reservatets mossar får vatten endast från nederbörd, vilket gör dem fattiga på näring, medan kärren även får vatten från mark. Mossarna är plana men ligger ändå något högre än kärren. Det finns gott om små vattenhål eller gölar.

Kärren som omger myren kallas laggkärr och här växer bland annat ängsull, myrlilja, rosling, klockljung och pors. Särskilt intressant är, att här även finns nordlig vitmossa (Sphágnum lindbérgii). På mossepartierna hittar man ljung, tuvdun och olika lavar och vitmossor. Starr- och sileshårarter ger myren dess gulbruna och röda färger.

Rikt fågelliv

Reservatet är en viktig plats för flyttfåglar som trana, sädgås, sångsvan och änder. Under senhösten och våren syns även Varfågel här. Enkelbeckasinen, som man kan höra i skymning och gryning under försommaren, är en av de fåglar som häckar på kalmyren. Fågelns gnäggande läte skapar den genom snabba dykningar som får stjärtpennorna att vibrera.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. framföra motordrivet fordon annat än på härför upplåtna vägar och platser,
 2. framföra terrängskoter och liknande fordon
 3. tälta eller ställa upp husvagn
 4. medföra okopplad hund inom området
 5. i övrigt störa djurlivet, till exempel genom närgånget uppträdande vid boplats, rastplats och dylikt
 6. göra upp eld
 7. skada eller bortföra såväl levande som döda växter och växtde­lar med undantag för plockning av bär för husbehov.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Fakta

Skyddsår: 1975

Storlek: 344 ha

Karaktär: Våtmark

Kommun: Ljungby

Ägare: Staten/Naturvårdsverket, enskild och kyrkan

Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Leder

Vandringsled
Ledmarkering: Orange
Längd: 2 kilometer

Vandringsled
Ledmarkering: Orange
Längd: 360 meter

Tillgänglighet

Från parkeringsplatsen leder en orangefärgad slinga genom skog och sumpskog upp till utsiktspunkten och tillbaka till parkeringsplatsen. Österut från parkeringsplatsen finns en rastplats där en annan orangemarkerad stig leder fram till ett fågeltorn med utsikt över myren.

Hitta hit

Från väg 124 mellan Ljungby och Liatorp svänger du norrut mot Bräkentorpajöns badplats, alternativt söderut från väg 25 mellan Ljungby och Alvesta. Vid Bräkentorpasjön finns vägskyltning till reservatet.

Kontakt

Naturförvaltningen

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss