Risk för skogsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ravinen domänreservat

Naturreservat

Naturreservatet Ravinen är området i och omkring en 200 m lång, 25 m bred och som mest 12 m djup förkastningsspricka. Nedanför de brant stupande bergväggarna finns rasbranter av block och sten som delvis täcker hela branten. Bergarten i Ravinen är så kallad smålandsporfyr.

Skogen i Ravinens botten är en gransumpskog med inslag av björk och marken täcks av olika vitmossor, blåbär och lingon. Längs ravinens sluttning växer främst gran men högst upp växer mycket gamla och vackra tallar.

Skogen runt om reservatet var utsatt för skogsbrand 1916, men själva Ravinen klarade sig sannolikt tack vare sitt skyddade läge. En skogsbilväg leder till Ravinens södra ände.

Foto: Martin Wargren

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. framföra motordrivet fordon,
 2. tälta,
 3. elda,
 4. störa djurlivet tex genom att klättra i beträd el­ler medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
 5. skada levande eller döda buskar och träd till exempel genom att bryta kvistar eller fälla stående döda träd,
 6. plocka eller gräva upp växter eller växtdelar med undantag för plockning av bär och matsvamp,
 7. samla in insekter, kräftdjur, snäckor eller andra lägre djur,
 8. medföra okopplad hund eller annat husdjur,
 9. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, eller göra inskrift,
 10. snitsla spår eller ordna orienteringskontroll

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 1996
Areal: 6 ha
Karaktär: Förkastningsravin, rasbranter
Kommun: Uppvidinge
Ägare: Staten/Sveaskog
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Leder

Vandringsled
Ledmarkering: Orange
Längd: 870 meter

Vandringsled
Ledmarkering: Orange
Längd: 1,4 kilometer

Hitta hit

Kontakt

Naturförvaltningen

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss