Teleborg

Teleborg

Stigarna i Teleborgs naturreservat tar dig genom ett omväxlande odlingslandskap med öppna fält och artrika hagmarker. Från fågeltornen har du en fin utsikt över Skirviken, där både trana och brun kärrhök häckar.

Teleborgs naturreservat är beläget i stadsdelen Teleborgs östra delar kring vattentornet och sluttningarna mot bebyggelsen i norr och Skirviken i sjön Trummen i öster. Från flera platser har man en vid utsikt ner mot Växjö och reservatet gränsar till såväl Teleborgs slott, som till universitetsområdet. I närheten av reservatet fanns en gång Telestads by, vars bytomt nu är borta och uppodlad. Efterleden -stad i namnet pekar bakåt mot järn- eller bronsålder. Reservatets marker har alltså varit odlade under mycket lång tid.

I reservatet finns öppna fält, blomrika hagmarker, löv- och barrskog. Längst ner vid Skirviken ligger ett våtmarksområde som är fågelskyddsområde. Där finns två fågeltorn. Vid Knutsgård, vars karaktär från omkring 1850 i stort är bevarad, finns parkeringsplats, information och vindskydd. Gården är centrum för pedagogiskt och praktiskt arbete i skolans miljö- och kulturundervisning.

Betesmarkerna i Teleborg är rester av slåtterängar där man förr skördade hö. I hagmarkerna växer bland annat gullviva, ängsvädd och slåttergubbe. Hagmarkerna är också rika på grova lövträd (främst ek), samt vildaplar och hassel. På de grova träden växer sällsynta lavar och mossor, till exempel puderfläck och fällmossa. I våtmarken runt Skirviken häckar bland annat trana, storspov och brun kärrhök.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  1. tälta, ställa upp husvagn eller husbil,
  2. göra upp eld annat än på särskilda platser,
  3. störa djurlivet,
  4. skada eller bortföra levande eller döda växter eller växtdelar,
  5. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
  6. vistas in fågelskyddsområdet mellan 1 april och 30 juni

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 1990
Areal: 83 ha
Karaktär: Kulturmark
Kommun: Växjö
Ägare: Växjö kommun och enskilda
Förvaltare: Växjö kommun

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss