Ljuva mon

Lineberg. Skog med grova tallstammar i förgrunden.

Foto: Martin Wargren

Naturreservatet består av åsryggar, kullar, terrasser, sänkor, tallmossar och mycket vacker tallskog. Under 1700-talet kallades området Uvamo och kanske det namnet tyder på att uv tidigare har häckat här. Reservatet ligger nära badplatsen i Linneryd och du kan upptäcka det genom de många strövstigar som finns här.

Ljuva mon, skyddat sedan 1985, är 135 hektar stort och begränsas av Rolsmosjön och Linnerydssjön. I reservatet växer mycket bärris och kruståtel men här hittar du också Smålands landskapsblomma Linnéa.

Vid stränderna växer kråkris och mjölon. Mjölonbär ser ut som lingon men är inte goda, däremot har bären använts för växtfärgning då de ger en starkt gul färg.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbild­ning,
 2. bryta grenar och kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller skada vegetationen i övrigt till exempel genom att gräva upp örter, gräs, mossor eller lavar,
 3. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 4. i övrigt störa djurlivet, till exempel genom närgånget upp­trädande vid fågelbon och motsvarande,
 5. rida,
 6. framföra eller parkera motordrivet fordon, annat än på anvisade vägar eller platser,
 7. tälta eller uppställa husvagn,
 8. göra upp eld,
 9. sätta upp tavla, affisch, plakat eller därmed jäm­förlig anordning,
 10. på störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspelare, musikinstrument, motor eller dylikt

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Skyddsår: 1985
Areal: 135 ha
Karaktär: Isälvsfält med åsryggar, åskullar, terrasser och åssänkor.
Kommun: Tingsryd
Ägare: Kyrkan och kommunen
Förvaltare: Stiftsnämnden i Växjö

Leder

Vandringsled
Ledmarkering: Omarkerad
Längd: 3,7 kilometer

Hitta hit

Kontakt

Naturförvaltningen

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss