Nöttja ryaskog domänreservat

Nöttja bokskog

Det 2,1 hektar stora naturreservatet Nöttja ryaskog ligger i Ljungby kommun, söder om Balkö. Området skyddades redan 1956 och blev naturreservat 1996. Området består till största delen av en barrblandskog där det också finns en del döda träd.

Nöttja ryaskog har ett historiskt värde då barrblandskogen som är cirka 110 år, troligen har växt upp på tidigare bränd ljungbetesmark. Ett gammalt ord för sådan mark är ryatallskog – en typ av skog som förr i tiden var vanlig i området – och naturreservatet är en rest av sådan skog i Sunnerbo.

Foto: Martin Wargren

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. framföra motordrivet fordon,
 2. tälta,
 3. elda,
 4. störa djurlivet till exempel genom att klättra i boträd el­ler medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
 5. skada levande eller döda buskar och träd, till exempel genom att bryta kvistar eller fälla stående döda träd,
 6. plocka eller gräva upp växter eller växtdelar med undantag för plockning av bär och matsvamp,
 7. samla in insekter, kräftdjur, snäckor eller andra lägre djur,
 8. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, eller göra inskrift,
 9. snitsla spår eller ordna orienteringskontroll

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturförvaltningen

Fakta

Skyddsår: 1996
Areal: 2,1 ha
Karaktär: Barrblandskog uppkommen på tidigare brända ljungbetesmarker, s.k. ryatallskog
Kommun: Ljungby
Ägare: Staten/Sveaskog
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Leder

Vandringsled
Ledmarkering: Orange
Längd: 540 meter