Aktuella vädervarningar i Kronobergs länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Åsnens nationalpark

Magiskt ljus över Åsnens nationalpark. Foto: M. Wargren

Sveriges 30:e nationalpark är ett Sverige i miniatyr! Ja, i Åsnens nationalpark finns det mesta. Här finns bland annat en av Europas mest värdefulla ädellövskogar, bland- och sumpskogar, myrmark och rullstensåsen Husebyåsen, glittrande vatten, sandstränder och näckrosvikar.

Här kan du få se den mäktiga havsörnen breda ut sina vingar, höra storlommens rop och kanske få se älgar kliva majestätiskt över myren. Oavsett om du väljer att vandra, cykla eller paddla så bjuder Åsnens nationalpark dig på storslagna upplevelser!

Nationalpark är den finaste kvalitetsstämpel ett naturområde kan få och Åsnens insjöskärgård är väl värd sin utnämning som nationalpark!

Nationalparken är hela 1 868 hektar stor och ungefär tre fjärdedelar utgörs av vatten. I området finns mer än 100 olika växter och djur som är fridlysta, rödlistade eller hotade i Sverige – bland annat lavar, svampar, insekter och fåglar. Sjön Åsnen är grund och flikig och erbjuder såväl lugna vikar, sten- och sandstränder som områden med bladvass och säv. I Åsnen lever cirka 20 olika fiskarter, vilket i sin tur gynnar ett fantastiskt rikt fågelliv. I nationalparkens södra del finns också de mindre sjöarna Svartsjön och Toftagöl.

Bokskogen i Bjurkärr är ovanligt gammal – de äldsta träden är runt 250 år. Den gamla skogen är relativt orörd, vilket gör den rik på döda träd, avbrutna så kallade högstubbar samt liggande, förmultnande stammar. Utspridda i Bjurkärrs bokskog kan du också beundra de mäktiga så kallade “Karolinerekarna”. Enligt sägnen har hemvändande karoliner (Karl XII:s soldater) på 1700-talet planterat ekollon som nu blivit dessa raka, höga ekar. I nationalparken finns även imponerande ekar som är nästan dubbelt så gamla som Karolinerekarna, några av dem med över fyra meter i omkrets.

Djur- och växtliv

Åsnens nationalpark bjuder på ett mycket rikt fågelliv. Då flera arter, till exempel storlom och fiskgjuse, är störningskänsliga så har området tillträdesförbud under häckningstid, 1 april – 31 juli. Under hösten samlas stora mängder storskrake i de grunda vikarna i området för att fiska. Flockar på uppemot 20 000 har setts och årligen brukar flockar på 5 000 – ­10 000 storskrakar uppträda i månadsskiftet november/december.

Dessutom rastar och övervintrar örnar vid sjön under senhöst och vår. Det är främst havsörn som kan ses vid Åsnen och som mest har 48 örnar setts samtidigt (1997) men även enstaka kungsörnar brukar dyka upp då och då. Mindre hackspett, skogsduva, lärkfalk, bivråk, skäggdopping, mindre flugsnappare och grönsångare kan också läggas till på listan över intressanta arter.

Döda träd och förmultnade stammar gynnar inte bara fågellivet utan också ett stort antal arter av vedinsekter, lavar och svampar, av vilka många är ovanliga. En av dessa är Smålands landskapssvamp koralltaggsvampen, som har ett mycket speciellt utseende och som växer på starkt förmultnad lövved, till exempel bok. I de djupa skogarna väster om Åsnen lever dessutom stora men skygga kattdjur – här finns nämligen lodjur.

Upplev årstidernas skiftningar 

Njut av öppet vatten, öar, vikar och underbar bokskog. Gör ett spännande besök i grottan i Trollberget. Känn mystiken i urskogen. Se solen skimra genom boklövens skira vårgrönska. Vandra genom storlagen natur på hösten, paddla kanot eller kajak på sommaren. Följ isbeklädda stränder på vintern, se havsörnen segla och få känslan av milsvid utsikt. Ja, Åsnens nationalpark har något att erbjuda såväl stor som liten – oavsett årstid.

Besök Åsnens nationalpark

Det många möjligheter att besöka Åsnens nationalpark och se den unika naturen. All information du behöver veta inför och under ditt besök hittar du på nationalparkens egen webbplats.

Åsnens nationalpark på sverigesnationalparker.se Länk till annan webbplats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka nationalparken, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. Gräva eller hacka,
 2. Skada, rista i eller måla på berg, mark, block eller sten
 3. Bortföra sten
 4. Bryta kvistar, fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar
 5. Skada eller störa djurlivet, klättra i boträd eller uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt
 6. Framföra eller parkera med el- eller motordrivet fordon utanför anvisade vägar eller parkeringsplatser. På de anvisade parkeringsplatserna får vidare inte parkering eller uppställning av husvagn, husbil eller liknande ske mellan kl. 00.00 och 05.00
 7. Framföra vattenskoter, hydrokopter, svävare eller annan liknande el- eller motordriven farkost
 8. Framföra motorbåt eller annan vattenburen farkost som inte omfattas av punkt 7 med högre hastighet än 5 knop utanför farled som har markerats på karta i bilaga 1. I sådan farled är högsta tillåtna hastighet 20 knop
 9. Ankra eller förtöja husbåt
 10. Starta eller landa med luftfartyg, drönare eller liknande. Förbudet gäller både bemannade och obemannade luftfartyg
 11. Tälta eller sätta upp vindskydd eller liknande anordning utanför anvisad plats. På de anvisade platserna får tältning eller uppsättning av vindskydd eller liknande anordning ske högst en natt mellan kl. 18.00 och 10.00
 12. Elda eller använda grill utanför anvisad plats*
 13. Medföra okopplad hund eller annat husdjur som inte är kopplat
 14. På ett störande sätt orsaka ljud
 15. Bedriva militär eller polisiär övningsverksamhet
 16. Rida utanför vägar
 17. Beträda eller färdas inom områden med tillträdesförbud som markerats på karta i bilaga 2. Förbudet gäller under perioden 1 april–31 juli
 18. Plocka, samla eller gräva upp växter, inklusive mossor, lavar eller svampar, inom området Bjurkärr som markerats på karta i bilaga 3.

* De fyra anvisade platserna (Sunnabron, Bjurkärr, Trollberget och Utsiktens övernattningsplats) får även användas när eldningsförbud råder.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

 1. Placera ut skylt, tavla, orienteringskontroll, snitsel, markering eller liknande
 2. Genomföra fisketävlingar, idrottstävlingar eller andra idrottsarrangemang
 3. Plocka, samla eller gräva upp växter, inklusive mossor, lavar eller vedlevande svampar, utanför området Bjurkärr som markerats på karta i bilaga 3. För området Bjurkärr gäller 3 § 18
 4. Samla grod- eller kräldjur
 5. Samla insekter, spindlar, snäckor, sniglar eller andra ryggradslösa djur

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i nationalparken.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förCykelled Cykelled
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förTältplats Tältplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 2018
Areal: 1873 ha
Karaktär: Sötvatten, ädellövskog, blandskog och våtmark
Kommun: Alvesta och Tingsryd
Ägare: Staten genom Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Hitta hit

Leder

Vandringsled
Ledmarkering: Blå
Längd: 1,8 kilometer

Vandringsled
Ledmarkering: Gul
Längd: 2,6 kilometer

Kontakt

Naturförvaltningen

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss