• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 23 maj 2024. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Araby

Araby

Araby naturreservat ligger på det som en gång var inhängnad jordbruksmark till Araby gård. I slutet av 1800-talet fanns här vidsträckta slåtterängar och brukade åkrar. I dag har lövskogen tagit över, men här finns fortfarande gott om kulturspår.

 

Från Araby ut till Öjabyviken

Fyra km nordväst om Växjö centrum ligger Araby gård, där sport som golf och ridning idag utövas. Reservatet, där Araby gård ingår, bildades 1971 och sträcker sig ut till Öjabyviken i Helgasjön och omfattas även av två mindre öar, Snokön och Bolsön. I området finns vackra bok-, ek- och hasselbackar samt intressanta lövkärr med mycket ask.

Gamla kulturspår

En del av reservatet har tidigare varit en trädgårdsanläggning intill gården. Här kan man fortfarande se var vissa rabatter varit anlagda och även hitta gamla kulturväxter.
Bland grova ekar och bokar finns gamla kulturspår som till exempel röjningsrösen och små terassåkrar. Tidigare har det funnits hamlade (regelbundet beskurna), mycket grova träd i ängsmarkerna och idag ser man resterna av dessa bjässar som fallna stammar.

Trots att endast lite av den flora som gynnas av slåtter finns kvar, så röjs fortfarande några ängar på detta sätt.

En bit från gården finns en naturlig, stensatt källa. Här kan man ana hålvägar (fornlämningar i form av fåror på grund av slitage), vilka troligtvis använts under många hundra år, som löper från gården ned mot viken.

Ovanlig ärtväxt och rikt fågelliv

I anslutning till den gamla trädgården finns en av länets grövsta bokar och i området växer den för länet mycket ovanliga arten buskvicker. Araby naturreservat bjuder dessutom på ett rikt fågelliv.

Foto: Martin Wargren

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:  

 1. framföra bil, traktor, motorcykel, moped, cykel eller andra fordon annat än på avsedda vägar och platser
 2. parkera inom området
 3. tälta eller uppsätta husvagn
 4. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 5. anbringa tavla, plakat, affisch eller annan störande anordning
 6. på störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspelare, musikinstrument och dylikt
 7. använda skjutvapen av något slag
 8. störa djurlivet, till exempel genom att från nära håll fotografera fågelbo eller motsvarande eller genom att släppa hund eller katt fria inom området
 9. göra upp eld
 10. uppgräva växter, plocka blommor, taga frukter och frö samt mossor, lavar och svampar eller fälla träd, bryta grenar och kvistar av eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetation i övrigt
 11. skräpa ned med glas, plåt, plast, papper, avfall, målarfärg, spillolja eller annat

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 1971

Areal: 16 hektar

Karaktär: Lövskog, våtmark, äng

Kommun: Växjö

Ägare: Växjö Golfklubb

Förvaltare: Växjö kommun

Tillgänglighet

I anslutning till parkeringsplatsen finns en orangemarkerad stig som leder genom reservatet. Stigen är lättgången. Stigen passerar golfbanan och man får gå över gräsytorna här. Observera att du som går på stigen har företräde framför golfspelande. Ta dock en ordentlig titt innan du passerar gräsytan, så att ingen boll är i spel.

Hitta hit

Reservatet ligger i anslutning till Arabybadet och Växjö golfklubb i nordvästra delen av staden. Följ Fritidsvägen och därefter Araby sjöväg. Reservatet ligger på höger sida när du kommer fram till parkeringen vid vägs ände.

Kontakt

Växjö kommun

Telefon 0470-410 00

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss