Byvärma

Byvärma naturreservat

Det 41 hektar stora Byvärma reservat bildades 1993 för att skydda mycket ovanliga eller hotade insektsarter. Reservatet ligger där Helgeån mynnar ut i sjön Möckeln. Gården Byvärma är ett gammalt säteri med anor från mitten av 1300-talet. Här, vid Helgeåns utflöde la sig aldrig isen ordentligt – därifrån kommer namnet “värma”.

Skog och mark

Reservatet består av hagmark, lövskog, blandskog, kärr och öar i sjön Möckeln. Intill landsvägen finns två mycket gamla och grova ekar. I lövskogen finns många döda lövträd i olika förmultningsstadier.

Djurliv

En av de mycket sällsynta skalbaggarna som finns i Byvärma-reservatet är halvknäpparen Xylophilus corticalis. En av de få starka artbestånden finns här, vid sjön Möckeln, där den ovanliga skalbaggen trivs i grova björkar som har varit döda i många år.

Foto: Martin Wargren

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  1. tälta, ställa upp husvagn och att ankra, förtöja eller lägga upp husbåt
  2. rida
  3. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
  4. elda
  5. klättra i och skada boträd
  6. plocka, gräva upp eller bryta, eller på annat sätt skada levande och döda växter som träd, bus­kar, ris, örter, svampar, mossor eller lavar
  7. samla in insekter eller snäckor eller andra djur, eller deras ägg, puppor eller liknande
  8. anbringa tavla, skylt, inskrifter, affisch, eller därmed jämförlig anordning
  9. snitsla spår eller ordna orienteringskontroll eller orienteringstävling

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.


Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Naturförvaltningen

Fakta

Skyddsår: 1993
Areal: 41 ha
Karaktär: Lövskog, blandskog, hagmark, kärr
Kommun: Ljungby
Ägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg