• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 23 maj 2024. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Risk för skogsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Byvärma

Byvärma naturreservat

Det 41 hektar stora Byvärma reservat bildades 1993 för att skydda mycket ovanliga eller hotade insektsarter. Reservatet ligger där Helgeån mynnar ut i sjön Möckeln. Gården Byvärma är ett gammalt säteri med anor från mitten av 1300-talet. Här, vid Helgeåns utflöde la sig aldrig isen ordentligt – därifrån kommer namnet “värma”.

Skog och mark

Reservatet består av hagmark, lövskog, blandskog, kärr och öar i sjön Möckeln. Intill landsvägen finns två mycket gamla och grova ekar. I lövskogen finns många döda lövträd i olika förmultningsstadier.

Djurliv

En av de mycket sällsynta skalbaggarna som finns i Byvärma-reservatet är halvknäpparen Xylophilus corticalis. En av de få starka artbestånden finns här, vid sjön Möckeln, där den ovanliga skalbaggen trivs i grova björkar som har varit döda i många år.

Foto: Martin Wargren

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  1. tälta, ställa upp husvagn och att ankra, förtöja eller lägga upp husbåt
  2. rida
  3. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
  4. elda
  5. klättra i och skada boträd
  6. plocka, gräva upp eller bryta, eller på annat sätt skada levande och döda växter som träd, bus­kar, ris, örter, svampar, mossor eller lavar
  7. samla in insekter eller snäckor eller andra djur, eller deras ägg, puppor eller liknande
  8. anbringa tavla, skylt, inskrifter, affisch, eller därmed jämförlig anordning
  9. snitsla spår eller ordna orienteringskontroll eller orienteringstävling

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.


Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddsår: 1993

Areal: 41 ha

Karaktär: Lövskog, blandskog, hagmark, kärr

Kommun: Ljungby

Ägare: Enskilda

Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Tillgänglighet

Det finns inga stigar eller andra anordningar för besökare. Gården är privatägd - tänk på att inte störa. Se detaljkarta för mer information.

Hitta hit

Vägen mellan Agunnaryd och Pjätteryd går genom området.

Kontakt

Naturförvaltningen

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss