• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 23 maj 2024. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Jägaregaps domänreservat

Jägaregap

Jägaregap blev naturreservat 1996. Åsen går rakt igenom Helgasjön och innan det når Helgös nordöstligaste spets har den gjort ett par “djupdykningar” i sjön.

Det 46 hektar stora reservatet ligger mitt i Helgasjön och omfattar Stora och Lilla Jägareås.

Åsens krön dyker upp som den smala, böljande ön Lilla Jägareås. Åsen når ända till Evedal, där det finns ytterligare en skyddad rullstensås.

Förutom sundet mellan Lilla och Stora Jägaregap, som gett reservatet sitt namn, ingår även två mindre öar som kallas Karinöarna. Skogen i området, där det mest växer tall, är cirka 200 år gammal. I den södra delen av Stora Jägareås finns en liten myr.

Jägaregap är både välkänt och välbesökt. Det är en speciell upplevelse att vandra norrut på Stora Jägareåsen och kunna nå längst ut i Helgasjön. Lilla Jägareåsens norra udde har ett vackert och speciellt utseende med sin rad av vindpinade tallar. I Jägaregap har du fantastiska möjligheter att uppleva Helgasjöns fågelliv.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. framföra motordrivet fordon,
 2. tälta,
 3. elda,
 4. störa djurlivet till exempel genom att klättra i boträd el­ler medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 m,
 5. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada le­vande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar,
 6. plocka eller gräva upp växter eller växtdelar med undantag för plockning av bär och matsvamp,
 7. samla in insekter, kräftdjur, snäckor, eller andra lägre djur,
 8. medföra okopplad hund eller annat husdjur,
 9. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, eller göra inskrift,
 10. ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn,
 11. snitsla spår eller ordna orienteringskontroll.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 1996
Areal: 46,4 ha
Karaktär: Gammal talldominerad skog, Åshalvö samt tre öar
Kommun: Växjö
Ägare: Staten/Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Leder

Vandringsled
Ledmarkering: Omarkerad
Längd: 800 meter

Hitta hit

Kontakt

Naturförvaltningen

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss