Jägaregaps domänreservat

Jägaregap

Jägaregap blev naturreservat 1996. Åsen går rakt igenom Helgasjön och innan det når Helgös nordöstligaste spets har den gjort ett par “djupdykningar” i sjön.

Det 46 hektar stora reservatet ligger mitt i Helgasjön och omfattar Stora och Lilla Jägareås.

Åsens krön dyker upp som den smala, böljande ön Lilla Jägareås. Åsen når ända till Evedal, där det finns ytterligare en skyddad rullstensås.

Förutom sundet mellan Lilla och Stora Jägaregap, som gett reservatet sitt namn, ingår även två mindre öar som kallas Karinöarna. Skogen i området, där det mest växer tall, är cirka 200 år gammal. I den södra delen av Stora Jägareås finns en liten myr.

Jägaregap är både välkänt och välbesökt. Det är en speciell upplevelse att vandra norrut på Stora Jägareåsen och kunna nå längst ut i Helgasjön. Lilla Jägareåsens norra udde har ett vackert och speciellt utseende med sin rad av vindpinade tallar. I Jägaregap har du fantastiska möjligheter att uppleva Helgasjöns fågelliv.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1996
Areal: 46,4 ha
Karaktär: Gammal talldominerad skog, Åshalvö samt tre öar
Kommun: Växjö
Ägare: Staten/Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg