• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 23 maj 2024. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Risk för skogsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Grönvik

Grönvik

Grönvik är ett vackert ö- och strandområde vid Stora Hensjön, en vacker sjö med låga steniga stränder och klart, näringsfattigt vatten. Längs sjöstranden löper en rullstensås. Större delen av reservatet, cirka 85 hektar, är vatten medan 30 hektar är land.

Skog och mark

I nordvästra delen av reservatet finns mest granskog, medan de mellersta delarna är omväxlande med åker-, ängs- och hagmarker. Här finns också lövdungar med bok, ek, björk, asp och hassel. I de sydligaste delarna, liksom på öarna, växer blandskog med olika trädslag.

Längs Stora Hensjöns stränder växer bland annat klibbal och björk. I grunda mjukbottenvikar utbreder sig fält av vass- och starrarter.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  1. framföra cykel, motordrivet fordon eller övriga transportmedel annat än på avsedda vägar och platser
  2. parkera annat än på iordninsställda platser
  3. tälta eller uppställa husvagn
  4. på störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspelare och dylikt
  5. störa djurlivet, till exempel genom närgånget uppträdande vid boplats
  6. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
  7. plocka liljekonvalje eller gullviva
  8. använda något slag av skjutvapen

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Skyddsår: 1974

Areal: 115 ha

Karaktär: Åker, äng, hagmark och blandskog

Kommun: Tingsryd

Ägare: Enskilda

Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Tillgänglighet

Det finns inga stigar i reservatet, men du är välkommen att ströva fritt i området.

Hitta hit

Från Tingsryd, kör väg 120 söderut. Sväng höger mot Grönvik i Hensmåla. Reservatet ligger på vänster sida av vägen och nås via en liten parallellväg den sista biten.

Kontakt

Naturförvaltningen

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss