Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ronamossen/Klockesjömyren

Ronamossen

Naturreservatet, väster om Ljungby, består av två separata delar – Ronamossen och Klockesjömyren. I Klockesjömyren finns de två sjöarna Klockesjö och Skinnesjö. Om Klockesjö finns en sägen noterad i fornlämningsregistret:

 “En jätte skall ha kastat klockan från Angelstads kyrka så att den hamnade i en sjö, vilken därefter fick namnet Klockesjö. Enligt en annan sägen om samma sjö ska man i orostider ha sänkt klockan i sjön. I senare tider har man upprepade gånger sökt efter klockan, dock utan att finna den.”

Några massiva insatser för att hitta klockan verkar dock inte ha gjorts eftersom de två myrarna är ovanligt orörda och väl bevarade. Ronamossen och Klockesjömyren, skyddade sedan 2000, är delvis beväxta med gles tallskog. I myrarnas kanter växer mycket myrlilja, klockljung och ängsull. På flera fastmarksöar och i skogarna på fastmark finns 100-årig barrskog med enstaka, mycket gamla, tallar.

I östra kanten av Ronamossen finns gammal bokskog med flera ovanliga lavarter. Några av de fågelarter som häckar i reservatet är ljungpipare, trana, tofsvipa, enkelbeckasin och här kan man även höra spelande orrar.

Foto: Martin Wargren

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller yt­bildning, exempelvis genom att borra, måla, mejsla, eller på annat sätt skada berghällar, block, levande eller döda träd och stubbar,
 2. framföra eller parkera motordrivet fordon annat än på härför upplåtna vägar och parkeringsplatser,
 3. tälta,
 4. ställa upp husvagn eller husbil,
 5. gräva upp, plocka eller bryta buskar, ris, örter, mossor eller lavar med undantag för plockning av bär och svamp för husbehov samt enstaka exemplar av växter i undervisningssyfte,
 6. samla in insekter eller snäckor eller andra djur, el­ler deras ägg, puppor eller liknande,
 7. störa djurlivet till exempel genom närgånget uppträdande vid boplats och medförande av okopplad hund,
 8. göra upp eld under tiden den 1 april - 30 september,
 9. sätta upp tavla, affisch, plakat eller annan störande anordning,
 10. anordna orienteringstävling, motortävling, skytte­tävling eller träning därför

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddsår: 2000
Areal: 385 ha
Karaktär: Våtmark
Kommun: Ljungby
Ägare: Staten/Naturvårdsverket samt enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Hitta hit

Kontakt

Naturförvaltningen

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss