Höga temperaturer i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Midingsbråte

Midingsbråte

120 meter över havet, söder om sjön Mien ligger det lilla naturreservatet Midingsbråte. Här bildar tall, gran och bok ett naturskogsliknande område.

Det 2,35 hektar stora området gränsar i väster till Norra Svansjön. Tack vare gamla bokar, tallar och granar samt bevarad död ved trivs till exempel mindre hackspett här.

Att skydda området – både för att bevara den gamla skogen med död eller döende lövved och för att gynna att ny skog växer och trivs – är viktigt, inte minst för växter och djur som behöver den här miljön för att leva. I reservatet, som har varit skyddat sedan 1956, kan du vid Norra Svansjön se bland annat duvhök, sparvuggla och mindre hackspett.

I östra delen av området finns resterna av ett torp och du kan fortfarande se grundstenar och åldriga fruktträd här.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  1. framföra eller parkera motordrivet fordon annat än på därför avsedd väg eller plats,
  2. tälta eller uppställa husvagn,
  3. plocka, eller i övrigt skada eller bortföra såväl levande som döda växter eller växtdelar med undantag för plockning av bär och svamp för husbehov,
  4. fånga insekter, spindlar, maskar eller andra djur,
  5. störa djurlivet, exempelvis genom närgånget uppträdande vid boplats eller motsvarande,
  6. göra upp eld,
  7. sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch, inskrift eller liknande anordning.

Från föreskrifterna 3, 4, 5 och 7 undantas åtgärder för vetenskaplig undersökning, som i förväg godkänts av Länsstyrelsen.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 1956
Areal: 2,35 ha
Karaktär: Naturskogsliknande barr- och tallskog.
Kommun: Tingsryd
Ägare: Enskild
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Hitta hit

Kontakt

Naturförvaltningen

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss