Siggaboda

Länsstyrelsen avråder från besök i Siggaboda vid blåsigt väder på grund av alla stående döda träd. Besök sker alltid på egen risk.

Skog har funnits i området i mer än 2700 år och Siggaboda är en av länets mest spännande naturskogar där väldiga stenblock – ofta i flera ”våningar” – ligger täckta av tjocka lager av lavar och mossor.

Svarta Gyl vid den södra reservatsgränsen är en mörk liten mossgöl mellan höga kullar. På den branta höjden 250 meter rakt öster om gölen finns ett mycket stort klippblock. Det sägs att snapphanar använde det som gömställe - därav har den fått sitt namn, Snapphanestenen.

För omkring 950 år sedan kom boken in i området efter att ek, lind och hassel tidigare dominerat skogen. Först för 200 år sedan vandrade granen in norrifrån. Här möts dessa två trädgiganter vid gränsen för sina naturliga utbredningsområden och konkurrerar om marken. För skogsforskningen är det fantastiskt värdefullt att kunna följa den naturliga utvecklingen.

Många insektsarter som är unika för länet och sällsynta för landet finns här (till exempel svartoxe och bokblombock) liksom många ovanliga arter av mossor, lavar och svampar. Ett fyrtiotal av dessa arter är rödlistade. Bland de svampar som hittats är åtta stycken hotklassade. Arten Mucronella bresadole, har till exempel bara hittats på en annan plats i landet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller yt­bildning exempelvis genom att borra, måla, mejsla, eller på annat sätt skada berghällar, block, le­vande eller döda träd eller stubbar,
 2. framföra eller parkera motordrivet fordon eller husvagn annat än på vägen genom området, se karta, och på parkeringsplatsen,
 3. störa djurlivet tex genom närgånget uppträdande vid boplats eller medförande av okopplad hund,
 4. gräva upp, plocka eller bryta buskar, ris, örter, svampar, mossor eller lavar,
 5. anlägga motorbana eller skjutbana, anordna motor­ eller skyttetävling, eller anordna militära öv­ningar eller orienteringstävling, eller träning härför,
 6. sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning,
 7. samla in insekter eller snäckor eller andra djur, eller deras ägg, puppor eller liknande,
 8. göra upp eld,
 9. rida,
 10. tälta,
 11. ställa upp husvagn, husbil eller liknande.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 1995
Areal: 71 ha
Karaktär: Blandskog av gran och bok
Kommun: Älmhult
Ägare: Staten/Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Leder

Grytleden
Ledmarkering: Blå
Längd: 120 meter
Det är endast en dela av leden som går igenom Siggaboda naturreservat. För leden ansvarar Farbols byalag

Vandringsled
Ledmarkering: Gul
Längd: 530 meter

Vandringsled
Ledmarkering: Orange
Längd: 2,2 kilometer

Tillgänglighet

I Siggaboda naturreservat finns stora mängder stående död ved. Vid blåsigt väder kan det hända att stammar faller omkull. Länsstyrelsen rekommenderar därför inte besök i naturreservatet vid blåsigt väder. Besök sker alltid på egen risk.

Lederna går igenom en svårtillgänglig terräng och det kan hända att man får ta sig över stock och sten.

Hitta hit

Kontakt

Naturförvaltningen

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss