• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 23 maj 2024. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Risk för skogsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Horsnäsamossen

Horsnäsmossen

Naturreservatet Horsnäsamossen är ett myrområde som ligger i ett långt dalstråk med andra myrar och sjöar. Reservatet är nästan 800 hektar stort och består främst av mossar och kärr.

Myren korsas av vägen mellan Vislanda och Ljungby. Norr om vägen finns Tranebrokanalen. En promenad längs med kanalen tar dig ut på myren för att uppleva de fantastiska vidderna.

Myr, mossar, skog och mark

Horsnäsamossen är en varierande och väl bevarad myr. Här finns kärrdråg som är ovanligt stora för regionen. De helt trädlösa kärren och omgivande mossar skapar stora, öppna vidder. Runt om de öppna myrområdena finns värdefull skog, främst sumpskogar av tall. I reservatet finns flera källor och bäckar som bildar mindre sumpskogspartier. Här växer mest tall och gran men det finns även en del lövträd.

Rikt fågelliv

Myren har ett rikt fågelliv och här har man bland annat sett rödbena, trana, ljungpipare, tofsvipa, storspov och andra myrfåglar. I reservatet kan du också se tjäder och orre. Skogen runt myren är rik på död ved som används av bland annat olika hackspettar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. förstöra eller skada naturföremål eller ytbildning exempelvis genom att gräva, borra, hugga, måla, mejsla eller på annat sätt skada till exempel berghällar, block eller levande och döda träd
 2. köra eller parkera motordrivet fordon utanför befintliga vägar och parkeringsplatser (vid hämtning av fälld älg, hjort eller vildsvin får motorfordon användas på fastmark)
 3. tälta mer än en natt eller ställa upp husvagn eller husbil
 4. plocka eller gräva upp ris, örter, svampar, mossor och lavar annat än enstaka exemplar, samt bär och matsvamp för husbehov
 5. störa djurlivet till exempel genom närgånget uppträdande vid fågelbo eller gryt
 6. sätta upp tavla, skylt, affisch eller därmed jämförlig anordning
 7. bedriva tävlings-, övnings-, lägerverksamhet eller dylikt i reservatet utan förvaltarens tillstånd.

Från dessa föreskrifter undantas åtgärder för vetenskaplig undersökning, som i förväg godkänts av Länsstyrelsen.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 2008

Areal: 765 ha

Karaktär: Myrkomplex

Kommun: Ljungby

Ägare: Enskilt och Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Leder

Vandringsled
Ledmarkering: Omarkerad
Längd: 240 meter

Hitta hit

Horsnäsamossen ligger strax öster om naturreservatet Prästeboda, mellan Ljungby och Ryssbysjön/Stensjön. Från Ljungby kör du en knapp mil mot Vislanda och då korsar vägen Horsnäsamossen. Buss 144 passerar.

Kontakt

Naturförvaltningen

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss