Taxås

Taxås

Taxås består av ädellövskog och gammalt odlingslandskap. Den stora herrgårdsbyggnaden med flyglar tillhör Taxås gård. Byggnaderna, som inte ingår i reservatet, ser idag ungefär likadana ut som då de uppfördes 1860. De är privatägda så tänk på att inte störa.

Strax förbi gården finns en informationsskylt. Därifrån leder två strövstigar, båda cirka 2 km långa. Den norra stigen passerar en hällkista i närheten av ladugården och tar dig sedan vidare upp till utsiktspunkten Taxås klint, där du har en fin utsikt över sjön Möckeln. Om klinten, som höjer sig ca 30 meter över sjön, finns det flera gamla sägner.

Till höger om stupet leder trappor ner till stranden. Här finns rester av den stenbrytning som varit ganska omfattande. Strax söder om den så kallade skrotstenen går en moränrevel långt ut i sjön. I skogen finns gott om gamla ihåliga lövträd, vilka är bo för många fåglar. Här finns även många arter av sällsynta skalbaggar. En av dessa arter finns bara på ett fåtal platser i Sverige.

I reservatet finns sju fladdermusarter, bland annat fransfladdermus och stor fladdermus.

Taxås är en av de förnämsta lavlokalerna i Götaland. Lunglaven, som anses vara ett tecken på att det funnits skog under lång tid, har hittats på ett 20-tal träd i reservatet.

Den södra odlingsmarken har tidigare varit åker, och här finns den andra strövstigen och under ett besök på våren kan du njuta av hur hagarna lyser vita av de många stora häggarna.

Föreskrifter

Förutom reglerna i Allemansrätten får du dessutom inte göra något av följande i naturreservatet Taxås:

  • Elda
  • Tälta
  • Parkera annat än på den iordningställda parkeringsplatsen
  • Rida annat än på körvägen från parkeringen till Taxås klint i reservatets östra gräns
  • Medföra okopplad hund
  • Plocka växter och skada vegetationen
  • Samla in insekter och liknande

Fullständiga reservatsföreskrifter finns på skyltar vid reservatet.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1994
Areal: 117 ha
Karaktär: Ädellövskog, betesmark
Kommun: Älmhult
Ägare: Enskilda