Skårtaryds urskog

Ett par kilometer söder om Skårtaryds by når man via en skogsbilväg ett drygt 30 ha stort område med alldeles särskilda kvaliteter.

Skårtaryds urskog, som blev naturreservat 1996, består av skog och myr vid Feresjöns södra del. Här växer en barrskog som är mellan 150 och 200 år gammal. En fjärdedel av träden är döda och befinner sig i olika nedbrytningsstadier. Mark och stenblock är täckta av lavar och på träden finns rikligt med hänglavar.

I reservatets södra del finns stubbar med spår av den stora Furubybranden 1868. Det är ovanligt med marker som fått sköta sig självt i så hög grad att nästintill urskogsliknande tillstånd skapats.

I denna typ av område brukar det finnas förutsättningar för ett rikt djur- och växtliv och Skårtaryds urskog är inget undantag. Tjäder, orre, garnlav, gammelgranlav, talltagel, kattfotslav, korallav med mera är bara några få exempel på det rika djur- och växtliv som finns här. Genom reservatet går en markerad stig. Var aktsam om den känsliga naturen. Håll dig till stigen. Trampa inte sönder markens lavtäcke och låt trädens hänglavar vara kvar.

Föreskrifter

Förutom reglerna i Allemansrätten får du dessutom inte göra något av följande i naturreservatet Skårtaryds urskog:

  • Tälta
  • Elda
  • Rida och cykla i terrängen eller på stigar
  • Plocka växter eller skada vegetationen i övrigt (tillåtet att plocka bär och svamp för husbehov)

Fullständiga reservatsföreskrifter finns på skyltar vid reservatet.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1996, 2016
Areal: 30 ha
Karaktär: Naturskog
Kommun: Växjö
Ägare:
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg