Sjöatorp

Väster om Hjortsberga ligger det lilla reservatet Sjöatorp som omfattar en låg, karakteristiskt ryggformad rullstensås, typisk för trakten. Reservatet är 2,5 hektar stort och är skyddat sedan 1970.

Längs åsryggen löper en gammal byväg som på båda sidor är omgiven av betad hagmark med gles tall och björk. I söder växer en ovanligt stor en.

Föreskrifter

Förutom reglerna i Allemansrätten får du dessutom inte göra något av följande i naturreservatet Sjöatorp:

  • Störa djurlivet
  • Plocka växter och bryta kvistar
  • Skada levande eller döda träd och buskar

Fullständiga reservatsföreskrifter finns på skyltar vid reservatet.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1970
Areal: 2,5 ha
Karaktär: Rullstensås
Kommun: Alvesta
Ägare: Enskilda