Singelstorps fly

Singelstorps fly, öster om Lenhovda, är skyddat sedan 2000 och består av myr, barrskog, en liten sjö och en getryggsås. Tillsammans med Gripagårdsflyet utgör området ett större komplex av myrar som är näst intill orört.

Den vackra tallskogen på Västra Mark har kommit upp efter en brand på 1830-talet. Reservatet rymmer även orörda kärr och kala mossar med ljung och tuvdun. I några kärr finns Jungfru Marie nycklar och i området växer kråkris, renlavar, vitmossor, rosling och tranbär.

Här finns också en vacker liten sjö och en getryggsås (rullstensås) längs vilken det löper en stig. Inom reservatet häckar trana och tjäder.

Föreskrifter

Förutom reglerna i Allemansrätten får du dessutom inte göra något av följande på Singelstorps fly naturreservat:

  • Tälta
  • Göra upp eld
  • Störa djurlivet

Du får plocka bär och svamp för husbehov, men inga andra växter eller växtdelar. Fullständiga reservatsföreskrifter finns på skyltar vid reservatet.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2000
Areal: 196 ha
Karaktär: Myrkomplex, tjärn, barrskog
Kommun: Uppvidinge
Ägare: Kommun och Staten/Naturvårdsverket