Ravinen domänreservat

Naturreservat

Naturreservatet Ravinen är området i och omkring en 200 m lång, 25 m bred och som mest 12 m djup förkastningsspricka. Nedanför de brant stupande bergväggarna finns rasbranter av block och sten som delvis täcker hela branten. Bergarten i Ravinen är så kallad smålandsporfyr.

Skogen i Ravinens botten är en gransumpskog med inslag av björk och marken täcks av olika vitmossor, blåbär och lingon. Längs ravinens sluttning växer främst gran men högst upp växer mycket gamla och vackra tallar.

Skogen runt om reservatet var utsatt för skogsbrand 1916, men själva Ravinen klarade sig sannolikt tack vare sitt skyddade läge. En skogsbilväg leder till Ravinens södra ände.

Föreskrifter

Förutom reglerna i Allemansrätten får du dessutom inte göra något av följande i naturreservatet Ravinen:

  • Tälta
  • Göra upp eld
  • Störa djurlivet

Du får plocka bär och svamp för husbehov, men inga andra växter eller växtdelar. Fullständiga reservatsföreskrifter finns på skyltar vid reservatet.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1996
Areal: 6 ha
Karaktär: Förkastningsravin, rasbranter
Kommun: Uppvidinge
Ägare: Staten/Sveaskog