Ösjöbol

Ösjöbol

Ösjöbol har en mycket fin och omväxlande natur med skog, myr och sjö. Upp mot 200 år gamla tallar, häckande lärkfalk och kärrväxande orkidéer – det är en del av vad Ösjobol kan erbjuda. Det 68 hektar stora naturreservatet är skyddat sedan 2009.

Naturreservatet är varierande med gölar, kärr, vidsträckta gungflyn, tallmossar och sumpskog med både tall, gran och björk. Ösjobols kärr bjuder dessutom på en rik flora av orkidéer. Under 1880-talet sänktes vattennivån i sjöarna Ösjön och Norrsjön och områdena med gungfly har uppkommit när sjöarna sedan fick växa igen.

Till största delen består reservatets skog av gamla grovgreniga tallar med platta kronor – i våtmarken finns tallar som är mellan 150 och 200 år gamla – och i skogarna finns också ganska mycket död och multnande ved.

Reservatets omväxlande natur gör att Ösjobol har ett rikt fågelliv och här finns gott om både tjäder och orre. I området häckar trana och lärkfalk och blå kärrhök syns under flyttningen.

Föreskrifter

Förutom reglerna i Allemansrätten får du dessutom inte göra något av följande på Fagraholms fly:

  • Göra upp eld
  • Störa djurlivet

Du får plocka bär och svamp för husbehov, men inga andra växter eller växtdelar. Fullständiga reservatsföreskrifter finns på skyltar vid reservatet.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2009
Areal: 68 ha
Karaktär: Skogs-, myr- och sjömosaik
Kommun: Uppvidinge
Ägare: Sveaskog