Osby offerlund

Osby offerlund

Det 2 hektar stora naturreservatet Osby offerlund ligger omkring en halvmil norr om Skatelövsfjordens fornlämningsområde, vilket med sina gravfält, stensättningar och resta stenar är tecken på mycket tidig bosättning.

Inom Osby offerlunds naturreservat har man inte hittat några fornlämningar och man vet inte varför platsen har fått sitt namn. Området är skyddat sedan 1960 och blev naturreservat 1965.

Reservatet är ett stycke betesmark bevuxen med ett flertal ekar. Här finns också apel, ask, fågelbär, hagtorn och nyponrosor. Lunden ger landskapet en idyllisk karaktär. Vid byvägen mellan Huseby och Törnåkra växer en ståtlig ek, även den är fridlyst.

Reservatets biologiska värden beror främst på de gamla ekarna som växer här – inom området finns till exempel 15 fristående ekar vars stammar är grövre än 1 meter i diameter. Det finns även hålträd. Många organismer, som svampar, lavar, fåglar och insekter behöver grova ekar med vida trädkronor för att leva och trivas. De vida kronorna är tecken på att de vuxit upp i ett öppet landskap och för att deras värden skall bevaras måste de även i framtiden stå fritt och solbelyst.

Föreskrifter

Förutom reglerna i Allemansrätten får du dessutom inte göra något av följande i naturreservatet Osby offerlund.

  • Tälta
  • Elda
  • Plocka växter eller bryta kvistar
  • Skada levande eller döda träd och buskar

Fullständiga reservatsföreskrifter finns på skyltar vid reservatet.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Areal: 1,7 ha
Karaktär: Betesmark med ekar
Kommun: Alvesta
Ägare: Staten/Fastighetsverket