Nöttja ryaskog domänreservat

Det 2,1 hektar stora naturreservatet Nöttja ryaskog ligger i Ljungby kommun, söder om Balkö. Området skyddades redan 1956 och blev naturreservat 1996. Området består till största delen av en barrblandskog där det också finns en del döda träd.

Nöttja ryaskog har ett historiskt värde då barrblandskogen som är cirka 110 år, troligen har växt upp på tidigare bränd ljungbetesmark. Ett gammalt ord för sådan mark är ryatallskog – en typ av skog som förr i tiden var vanlig i området – och naturreservatet är en rest av sådan skog i Sunnerbo.

Föreskrifter

Förutom reglerna i Allemansrätten får du dessutom inte göra något av följande i naturreservatet Nöttja ryaskog:

  • Tälta
  • Elda
  • Störa djurlivet
  • Skada vegetationen och plocka växter (tillåtet att plocka bär och matsvamp)

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1996
Areal: 2,1 ha
Karaktär: Barrblandskog uppkommen på tidigare brända ljungbetesmarker, s.k. ryatallskog
Kommun: Ljungby
Ägare: Staten/Sveaskog