Målaskogsberg

Målaskogsberg

Sydost om Ryssby ligger naturreservatet Målaskogsberg som också kallas “blomsterberget i Sunnerbo”. En fantastisk plats att lyssna till fågelkvitter, och kanske till och med få syn på några av de olika sorters fåglar som lever här.

Här finns också mängder av ovanliga växter, mossor och lavar – och tack vare den rika floran – många insekter som till exempel fjärilar, humlor och bin.

Reservatets gamla, odlade marker sköts fortfarande som på gamla tider genom bland annat slåtter och bete. Förutom berggrunden, som bidrar till en speciell flora, är skötseln viktig för den mångfald av växter som finns här.

I Målaskogsberg växer ek, alm, lind och lönn men också mycket avenbok, vilket är ovanligt långt söderut för trädslaget. Hassel, olvon, blåsippa och vårärt är vanliga i området men här finns även gullpudra, desmeknopp, vätteros, lundviol, lundstjärnblomma och storrams. Reservatet bjuder dessutom på ovanliga gräs som hässlebrodd och långsvingel samt flera sällsynta mossor som till exempel mörk husmossa.

Målaskogsberg har ett rikt fågelliv. I reservatet finns bland annat nötväcka, grönsångare, ugglor och hackspettar och i lövskogen trivs till exempel nötkråka och stenknäck, som under vintern kalasar på avenbokens nötter. Här kan du också få se den gulbruna hasselmusen – en skicklig klättrare som under vintern ligger i dvala men under sommaren bygger den sitt bo i buskarnas lövverk.

Föreskrifter

Förutom reglerna i Allemansrätten får du dessutom inte göra något av följande i naturreservatet Målaskogsberg:

  • Tälta eller uppställa husvagn
  • Elda
  • Skada vegetationen
  • Plocka växter
  • Störa djurlivet och medföra okopplad hund
  • Det är förbjudet att framföra fordon (även moped och cykel) utom på avsedda vägar liksom att parkera annat än på parkeringsplatsen

Fullständiga reservatsföreskrifter finns på skyltar vid reservatet.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1975
Areal: 38,6 ha
Karaktär: Grönstensberg, lövskog
Kommun: Ljungby
Ägare: Enskild och Staten/Naturvårdsverket