Lunnabacken

Lunnabacken

Njut av Lunnabackens ängar, grova träd, lundartade skog och den fantastiska utsikten över sjön Åsnen. En strövstig förbinder Lunnabacken med badplatsen Kärrasand. Längs stigen kan du uppleva vackra restaurerade fruktodlingar och bokskogens skönhet.

Lunnabackens naturreservat är drygt 6 hektar stor och skyddat sedan 1960. En del av naturreservatet är slåtteräng som omges av ekbackar där det växer mycket liljekonvalj. I samma del av reservatet ligger också Urshults sockens hembygdsgård, Odensvallahults säteri med mangårdsbyggnad, visthus, smedja och ladugård.

Några hundra meter västerut, i sluttningen ner mot Åsnen, finns ett vackert bokbestånd och norr om Kurrebo finns ytterligare ett skyddat område där det växer mycket lind. Passa på och gör ett besök, här finns mycket att se och uppleva!

Föreskrifter

Förutom reglerna i Allemansrätten får du dessutom inte göra något av följande i naturreservatet Lunnabacken:

  • Tälta
  • Plocka växter och skada vegetationen
  • Elda
  • Snitsla spår och sätta upp skyltar och affischer.

Fullständiga reservatsföreskrifter finns på skyltar vid reservatet.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1960
Areal: 6,3 ha
Karaktär: Slåtteräng, lövskog
Kommun: Tingsryd
Ägare: Kommunen, Staten/Naturvårdsverket