Luberydsmossen

Luberydsmossen

”Ivar så helig att han kunde gå på vattnet. Men en dag skall han ha syndat. Han bad om förlåtelse och att herren skulle låta rämna om han blev bönhörd.”

Det är sägnen om Ivars kyrka, ett stort stenblock som gått mitt itu. Ivars kyrka ligger nästan mitt i naturreservatet Luberydsmossen och är ett besöksmål inom den så kallade Sagobygden. Men Luberydsmossen är mer än så. De nästan 300 hektaren är skyddade sedan 2007 och består av tre mossar och skogarna runt omkring dem.

I reservatets sumpskogar finns orörd och värdefull skog som är rik på äldre träd och död ved. Luberydsmossen bjuder också på typiska våtmarksväxter som vitmossor, ljung och tranbär samt rikligt med myrlilja och vitag och i reservatet växer många olika trädslag, till exempel björk, ek, bok, asp och al.

I ädellövskogen vid Hallarp finns ganska gott om äldre träd vilket ger förutsättningar för intressanta lav- och mossarter och har betydelse för många sällsynta insekter.

Föreskrifter

Förutom reglerna i Allemansrätten får du dessutom inte göra något av följande i naturreservatet Luberydsmossen:

  • Tälta eller ställa upp husvagn
  • Framföra fordon
  • Elda
  • Medföra okopplad hund
  • Störa djurlivet och skada vegetationen.

Fullständiga reservatsföreskrifter finns på skyltar vid reservatet.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2007
Areal: 290 ha
Karaktär: Våtmark
Kommun: Ljungby
Ägare: Staten/Naturvårdsverket