Ljuva mon

Naturreservatet består av åsryggar, kullar, terrasser, sänkor, tallmossar och mycket vacker tallskog. Under 1700-talet kallades området Uvamo och kanske det namnet tyder på att uv tidigare har häckat här. Reservatet ligger nära badplatsen i Linneryd och du kan upptäcka det genom de många strövstigar som finns här.

Ljuva mon, skyddat sedan 1985, är 135 hektar stort och begränsas av Rolsmosjön och Linnerydssjön. I reservatet växer mycket bärris och kruståtel men här hittar du också Smålands landskapsblomma Linnéa.

Vid stränderna växer kråkris och mjölon. Mjölonbär ser ut som lingon men är inte goda, däremot har bären använts för växtfärgning då de ger en starkt gul färg.

Föreskrifter

Förutom reglerna i Allemansrätten får du dessutom inte göra något av följande i naturreservatet Ljuva mon:

  • Elda
  • Medföra okopplat husdjur
  • Skada vegetationen
  • Utnyttja radio eller dylikt på ett störande sätt.

Fullständiga reservatsföreskrifter finns på skyltar vid reservatet.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1985
Areal: 135 ha
Karaktär: Isälvsfält med åsryggar, åskullar, terrasser och åssänkor.
Kommun: Tingsryd
Ägare: Kyrkan och kommunen