Lidhultsåsen

Lidhultsåsen

Bara några hundra meter söder om Lidhult, mellan sjöarna Ältasjön och Askaken, hittar du Lidhultsåsen – ett 18 hektar stort naturreservat där det växer främst tallskog och som är skyddat sedan 1980.

Här har inlandsisen, när den smälte undan, skapat ett område med oregelbundna åskullar omgivna av kärr och myrar.

Lidhultsåsen är ett välbesökt naturreservat, inte minst för friluftsliv och bad. Från badplatsen går en stig runt reservatet – här kan du jogga eller promenera och njuta av naturen!

Föreskrifter

Förutom reglerna i Allemansrätten får du dessutom inte göra något av följande i naturreservatet Lidhultsåsen:

  • Framföra och parkera fordon
  • Tälta och ställa upp husvagn
  • Elda
  • Störa djurlivet och skada vegetationen

Fullständiga reservatsföreskrifter finns på skyltar vid reservatet.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1980
Areal: 18 ha
Karaktär: Ås, tallmosse med kärr, tallskog
Kommun: Ljungby
Ägare: Ljungby kommun och kyrkan
Förvaltare: Ljungby kommun