Kronan

Kronan

Längs sjön Möckelns strand ligger naturreservatet Kronan, ett nästan 9 hektar stort område som är skyddat sedan 1985.

Det är en speciell känsla att vandra i Kronan – de höga lövträdens kronor är som ett tak som tillsammans med ljuset från sjön skapar en sagolik och lite magisk stämning.

Skog och mark

Naturreservatet är en bergshöjd med sin högsta punkt 30 meter över sjöns yta. Större delen av Kronan har tidigare varit ängar och någon åker blandat med lövskog – men nu har lövskogen med ek, avenbok, lind och hassel tagit över.

Djur- och växtliv

I reservatet finns intressanta omrmbunkar och mossor och här växer blåsippa, lungört, storrams, lundstjärnblomma och trolldruva – till och med det för regionen ovanliga gräset långsvingel. Här finns gott om snäckor och sniglar och i området kan du dessutom ofta höra den skygga Stenknäcken, en av våra största finkar.

Föreskrifter

Förutom reglerna i Allemansrätten får du dessutom inte göra något av följande i naturreservatet Kronan:

  • Elda
  • Plocka växter och skada vegetationen i övrigt
  • Fånga insekter och andra djur
  • Medföra ej kopplad hund

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1985
Areal: 9 ha
Karaktär: Ädellövskog, grönstenshöjd
Kommun: Älmhult
Ägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg