Korrö

Korrö

Korrö naturreservat, skyddat sedan 1970, är 42 hektar stort och består av slåtterängar, odlingslandskap och en väl bevarad kulturmiljö. Där Ronnebyån delar sig i två grenar ligger hantverksbyn Korrö.

Byns historia sträcker sig tillbaka till början av 1700-talet, men forsen har använts för att driva kvarnar redan under medeltiden. Från den gamla hantverksmiljön finns kvarn, såg, garveri och färgeri bevarat. Tidigare har här även funnits bryggeri och skomakeri. Gårdsbyggnaden ägs av Svenska Turistföreningen och används som vandrarhem.

Då inlandsisen smälte bildade den vackra terrängformer i naturreservatet, både norr och söder om hantverksbyn. Åsen och strandängarna är gamla odlingsmarker. Närmast byn ligger åkrar och slåtterängar; längre bort betesmarker och slutligen skog.

Arbetet med ängen börjar redan tidigt på våren medan sipporna ännu blommar i backarna. Då tar man bort nedblåsta grenar och räfsar ihop kvistar och löv. Detta kallas rishämtning. Slåttern sker först i juli - augusti. På de stenbundna och kuperade markerna duger fortfarande lien bäst.

Slåttern och betet i reservatet gynnar många ljusälskande växter som till exempel backsippa, tjärblomster och slåtterfibbla. Speciellt för naturreservatet är att här växer mycket av blomman Natt och Dag.

Det går många stigar genom reservatet och längs stigarna finns skyltar som berättar om naturen på Korrö. Precis intill hantverksbyn ligger en byggnad som kallas logen. Här kan besökare äta mat eller fika som de har med sig och söka skydd vid dåligt väder.

Föreskrifter

Förutom reglerna i Allemansrätten får du dessutom inte göra något av följande i naturreservatet Korrö:

  • Plocka blommor och skada vegetationen i övrigt
  • Störa djurlivet
  • Elda
  • Tälta eller ställa upp husvagn
  • Parkera eller köra på annat än härför iordningställda platser och vägar
  • Sätta upp skyltar och affischer.

Fullständiga reservatsföreskrifter finns på skyltar vid reservatet.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1970
Areal: 42 ha
Karaktär: Odlingslandskap, slåtterängar
Kommun: Tingsryd
Ägare: Tingsryds kommun
Förvaltare: Tingsryds kommun