Kärngölsområdet

Libbhults ängar

Kärngölsområdet ligger 3 km sydost om Sävsjöström. Området består av kullar med gammal, urskogsliknande barrskog, våtmarker, tallsumpskogar och gölar.

Barrskogen, som består av mest tall, är upp till 140 år gammal och på de gamla granarna växer det mycket lavar. Om du besöker reservatet så är det stor chans att du får se och höra tjäder!

Förutom att sköta yngre delar av skogen så låter man den gamla skogen vara i stort sett orörd. Naturvårdsbränning – en planerad och noga övervakad skogsbrand i ett avgränsat område – kan bli aktuell. Detta gör man för att efterlikna gamla, naturliga förhållanden då skogbränder var vanliga.

Föreskrifter

Förutom reglerna i Allemansrätten får du dessutom inte göra något av följande i Kärngölsområdet naturreservat:

  • Tälta
  • Göra upp eld
  • Störa djurlivet

Du får plocka bär och svamp för husbehov, men inga andra växter eller växtdelar. Fullständiga reservatsföreskrifter finns på skyltar vid reservatet.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2000
Areal: 130 ha
Karaktär: Skogs/myrmosaik
Kommun: Uppvidinge
Ägare: Staten/Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg