Ideboås

Ideboås naturreservat

Ideboås är ett 20,8 hektar stort område ca 5 km nordväst om Älghult. I naturreservatet kan du vandra i den lummiga bäckdalen, höra vattnet porla och se forsärlan hoppa mellan stenarna.

I bäckdalen växer Sveriges ovanligaste barrträd – idegran. Följer du stigen söderut kommer du till öppna ängs- och betesmarker där det är gott om blommor och spännande insekter.

Bäckdalen

Mellan Idesjön och Älgasjön ligger en dal där bäcken rinner i grunda fåror som ofta delar sig. Här finns den största förekomsten av idegran i området men också al, alm, ask och hassel. På marken växer bland annat blåsippa och vätteros.

Idegranarna

En av Ideboås sevärdheter är idegran (Taxus baccata), landets mest sällsynta barrträd. Idegranen kan bli mycket gammal – de äldsta i Europa tros vara 2500–3000 år gamla.

Den gulvita veden är både hård och seg och redan i förhistorisk tid användes den för slöjd och av barkens fibrer vävde man tyg. Växten är giftig för både människor och djur vilket gjorde att man försökte utrota den där man hade djur på bete.

Ängs-och betesmarker

Ideboås slåtterängar och betesmarker är kända för sin vackra och intressanta flora. Här kan du se åkervädd, ängsvädd, svinrot, solvända, jungfrulin och kattfot och har du riktig tur kan du få syn på den sällsynta fältgentianan som bara finns på några få platser i Kronobergs län.

Här finns också gott om insekter som trivs i den blomrika miljön. Flera ovanliga arter som till exempel väddsandbi och väddgökbi finns i området. Även under tidig höst finns spännande saker att hitta i ängs- och betesmarken, bland annat har 12 olika arter av vaxskivlingar hittats i Ideboås.

Föreskrifter

Förutom reglerna i Allemansrätten får du dessutom inte göra något av följande i Ideboås naturreservat:

  • Tälta
  • Göra upp eld
  • Plocka blommor, bryta kvistar eller gräva upp växter
    Störa djurlivet
  • Tänk också på att inte trampa ner gräset i ängarna så att slåttern försvåras.

Fullständiga reservatsföreskrifter finns på skyltar vid reservatet.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2014/1976
Areal: 21 ha
Karaktär: Odlingslandskap, naturbetesmarker, äng
Kommun: Uppvidinge
Ägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg