Husebymaden

Husebymaden

Reservatet på 130 hektar är skyddat sedan 1988 ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000. Norr om reservatet ligger Huseby bruk.

Vid reservatets södra del finns en parkeringsplasts. Där finns också en rastplats med möjlighet att elda och ett informationscenter. Ett fågeltorn har byggts då Husebymaden har ett rikt fågelliv.

För att utöka de odlingsbara markerna tömdes området på vatten under 1870-talet och för att hålla tillbaka vattnet från maden användes den så kallade Archimedes-skruven som fortfarande finns kvar, söder om Huseby bruk. På 1930-talet slutade man använda maden som jordbruksmark vilket fick den att växa igen. Efter hand har man återskapat våtmarken för att gynna fågellivet.

Efter återställandet av Husebymaden har många fågelarter börjat häcka här, till exempel gräsand, knipa, kricka, årta, bläsand, vigg, knölsvan, grågås, tofsvipa, strandskata, enkelbeckasin, rödbena, mindre strandpipare, sothöna, rörhöna och fisktärna.

Söndagsmorgnar i april samt de två första söndagarna i maj finns en ornitolog på plats vid fågeltornet. Då kan du bland annat få tips om sevärdheter, vilka fåglar du har möjlighet att se och låna tubkikare. Vid andra tidpunkter kan du vända dig till Turistbyrån på Huseby för eventuell guidning. Tel: 0470-75 20 97

 

Föreskrifter

Under tiden 1 april t.o.m. 30 juni och 15 september t.o.m. 31 oktober är det förbjudet att vistas inom de på kartan markerade områdena.Förutom reglerna i Allemansrätten får du dessutom inte göra något av följande i naturreservatet Husebymaden:

  • Tälta eller ställa upp husvagn mm
  • Elda annat än på iordningställd eldplats
  • Plocka växter, samla in smådjur och medföra okopplat husdjur
  • Störa djurlivet på ett närgånget sätt

Fullständiga reservatsföreskrifter finns på skyltar vid reservatet.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1998
Areal: 130 ha
Karaktär: Våtmark
Kommun: Alvesta
Ägare: Enskilda, kyrkan och Staten/Naturvårdsverket och Fastighetsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg