Höö

Höö

Höö är en ö i Möckeln med broförbindelse till fastlandet. Området tillhör en av de artrikaste miljöerna i Småland. På Höös 6 hektar stora äng hittar man nästan 200 olika växter - på 10 kvadratmeter finns ofta 50 olika arter! Höö erbjuder fantastiska möjligheter till vandringar, utflykter och friluftsliv.

På östra sidan av ön hittar man åkrar, ängar, ädellövträd och många olika slags örter. De mycket gamla och grova lövträd som finns här, är värdar för speciella lavar och svampar samt många intressanta insekter. Öns höjder är branta, på sina ställen rena bergstup.

Höö omnämns i Gustav Vasas jordebok från 1553 och kallades då Högen men området har nog varit bebyggt ända sedan medeltiden. Högst upp på ön ligger den gamla gården omgiven av stora almar och askar. Gårdens ägare sköter fortfarande marken som i gamla tider för att bevara reservatets natur och landskapsbild. Tack vare att ängarna på Höö fortfarande slås, finns den rika floran och faunan bevarad och besökare kan njuta av en fantastisk blomning.

Naturreservatet omfattar förutom ön Höö vattenområden i Möckeln samt en mängd småöar. En del av Höö fridlystes som naturminne 1960 och blev reservat 1969.

Föreskrifter

Det är förbjudet att landstiga på öarna under tiden 1 april - 1 augusti. Förutom reglerna i Allemansrätten får du dessutom inte göra något av följande i naturreservatet Höö:

  • Plocka växter och att skada vegetationen i övrigt
  • Störa djurlivet
  • Samla insekter och andra djur
  • Släppa hund lös inom området
  • Tälta eller ställa upp husvagn eller husbil
  • Göra upp eld
  • Köra annat än på vägen fram till parkeringsplatsen och att parkera på annan plats än på parkeringsplatsen
  • Lämna grindar öppna
  • Framföra båt snabbar än 5 knop

Fullständiga reservatsföreskrifter finns på skyltar vid reservatet.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1969
Areal: 366 ha, varav landareal 107 ha
Karaktär: Åker, äng, hagmark, lövskog
Kommun: Älmhult
Ägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg