Hästhultsskogen

Hästhultsskogen är en av länets få så kallade naturbarrskogar. Det innebär att modernt skogsbruk inte har bedrivits, istället har skogen under lång tid i stort sett fått vara orörd. Normalt avverkas skog efter 80–90 år men träden i reservatet är 150 år och äldre – vissa tallar är till och med mer än 300 år gamla. Genom reservatet går en markerad stig och här finns mycket att uppleva.

Hästhultsskogen är rik på döda och omkullfallna träd vilket ger förutsättningar för fåglar, insekter, svampar, växter och bakterier som behöver naturskogsmiljö med gammal död ved för att trivas. De döda träden ger till exempel boplats åt ugglor och hackspettar. I gläntorna efter omkullfallna träd växer snart nya plantor av framför allt gran upp.

Smålands landskapblomma Linnéa, skogsstjärna, ekorrbär, och orkidén knärot är vanliga i reservatet.

I reservatet ser och hör man ofta skogsfåglar som talltita, tofsmes och svartmes men i Hästhultsskogen har du också chans att få se kungsfågeln, vår minsta fågel.

Föreskrifter

Förutom reglerna i Allemansrätten får du dessutom inte göra något av följande i naturreservatet Hästhultsskogen:

  • Tälta eller ställa upp husvagn
  • Elda
  • Samla in insekter och andra smådjur
  • Störa djurlivet
  • Medföra okopplad hund
  • Skada vegetationen och plocka växter (tillåtet att plocka bär och svamp för husbehov)

Fullständiga reservatsföreskrifter finns på skyltar vid reservatet.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1974
Areal: 25,5 ha
Karaktär: Urskogsliknande barrskog
Kommun: Ljungby
Ägare: Staten/Naturvårdsverket