Flattinge åsar

Naturreservatet är en udde i sjön Flåren nordost om Ljungby. Udden är drygt 28 hektar och består av ett berg och av en tydligt markerad rullstensås som bildar en rad öar ut i sjön. Reservatet omfattar också ett vattenområde runt udden och öarna.

Skog och mark

Grönstensberget har gett upphov till en bördig lövskog som åtminstone sedan mitten av 1600-talet till omkring 1950 utnyttjats för skogsbete. Den största delen av området ska få utvecklas fritt.

Djur- och växtliv

Den naturskogsliknande ädellövskogen har en mycket rik flora och här är gullviva och blåsippa vanliga. På rullstensåsen växer tallskog och bärris. I naturreservatet häckar fiskgjuse, bivråk och mindre hackspett.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Elda
 • Tälta mer än en natt, ställa upp husvagn och husbil samt att ankra, förtöja eller lägga upp husbåt
 • Rida
 • Medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
 • Framföra motordrivet fordon
 • Plocka, gräva upp eller bryta, eller på annat sätt skada träd, buskar, ris, örter, svamp, mossor eller lavar (Anmärkning: Föreskriften utgör inte hinder för plockning av blåbär, lingon och matsvamp)
 • Ta frö eller frukt av lundbräsma
 • Störa djurlivet (däggdjur och fåglar), tex genom närgånget uppträdande vid fågelbo eller motsvarande
 • Samla in insekter, snäckor eller andra djur
 • Sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch, eller därmed jämförlig anordning

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1994
Areal: 28 hektar
Karaktär: Grönstensberg, rullstensås
Kommun: Ljungby
Ägare: Enskilda och Staten/Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg