Byvärma

Byvärma naturreservat

Det 41 hektar stora Byvärma reservat bildades 1993 för att skydda mycket ovanliga eller hotade insektsarter. Reservatet ligger där Helgeån mynnar ut i sjön Möckeln. Gården Byvärma är ett gammalt säteri med anor från mitten av 1300-talet. Här, vid Helgeåns utflöde la sig aldrig isen ordentligt – därifrån kommer namnet “värma”.

Skog och mark

Reservatet består av hagmark, lövskog, blandskog, kärr och öar i sjön Möckeln. Intill landsvägen finns två mycket gamla och grova ekar. I lövskogen finns många döda lövträd i olika förmultningsstadier.

Djurliv

En av de mycket sällsynta skalbaggarna som finns i Byvärma-reservatet är halvknäpparen Xylophilus corticalis. En av de få starka artbestånden finns här, vid sjön Möckeln, där den ovanliga skalbaggen trivs i grova björkar som har varit döda i många år.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Tälta, ställa upp husvagn och att ankra, förtöja eller lägga upp husbåt
  • Rida
  • Medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
  • Elda
  • Klättra i och skada boträd
  • Plocka, gräva upp eller bryta, eller på annat sätt skada levande och döda växter som träd, bus­kar, ris, örter, svampar, mossor eller lavar
  • Samla in insekter eller snäckor eller andra djur, eller deras ägg, puppor eller liknande
  • Anbringa tavla, skylt, inskrifter, affisch, eller därmed jämförlig anordning,
  • Snitsla spår eller ordna orienteringskontroll eller orienteringstävling.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

 

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1993
Areal: 41 ha
Karaktär: Lövskog, blandskog, hagmark, kärr
Kommun: Ljungby
Ägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg