Bräkentorp

Naturreservatet på 11 hektar är skyddat sedan 1969. Bräkentorpsåsen ingår i ett åssystem, som följer Prästebodaåns dalgång norrut från Bräkentorpasjön. Bräkentorpasjön ligger mitt i ett mycket vackert friluftsområde med både badplats och motionsslingor.

Reservatet består av tre delar. De två södra bildar Vekaudden, som sträcker sig ut i Bräkentorpasjön. På västra sidan av udden möter åsen den näringsfattiga sjön från branta, tallbevuxna slänter och på östsidan övergår den i plana sandfält och åkärr. Kärren användes förr som slåttermarker. Den norra delen omfattar endast åsryggen.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra upp eld förutom på särskilt anvisad plats

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1969
Areal: 11,5 ha
Karaktär: Del av åssystem
Kommun: Ljungby
Ägare: Ljungby kommun
Förvaltare: Ljungby kommun