Bjurkärr

Bjurkärr

Bjurkärr är ett av länets mest besökta naturreservat med de berömda ”Karolinerekarna”, en fantastisk bokskog och möjlighet att se havsörn. Här finns såväl parkering, rastplats, informationsskyltar, två markerade strövstigar – den ena är grusad och handikappanpassad – samt handikapptoalett.

Skog och mark

Bokskogen i Bjurkärr är ovanligt gammal – de äldsta träden är runt 250 år. Den gamla skogen har fått stå ganska orörd, vilket gör den rik på döda träd, högstubbar samt liggande, förmultnande stammar.

Utspridda i bokskogen finns ungefär hundra “Karolinerekar”. Det sägs att det var hemvändande karoliner (Karl XII:s soldater) som på 1700-talet planterade polska ekollon som nu har växt upp till dessa raka, höga ekar.

Djur- och växtliv

Bjurkärr har ett rikt fågelliv med bland annat mindre hackspett, skogsduva, mindre flugsnappare och grönsångare. Under den kyliga delen av året har du dessutom möjligheter att se både havsörn och storskrake. Vinterutfodring av havsörnar har pågått i Bjurkärr under många år.

Döda träd och förmultnade stammar gör att många ovanliga vedinsekter, lavar och svampar trivs här. En av dessa är koralltaggsvampen, som har ett mycket speciellt utseende och som växer på starkt förmultnad lövved.

Föreskrifter

Förutom reglerna i Allemansrätten får du dessutom inte göra något av följande i naturreservatet Bjurkärr:

 • Tälta eller uppställa husvagn
 • Plocka blommor, svamp och bär
 • Fånga insekter och andra smådjur
 • Störa djurlivet
 • Medföra ej kopplat husdjur
 • Göra upp eld, annat än på iordningställda eldplatser

Fullständiga reservatsföreskrifter finns på skyltar vid reservatet.

Serviceinformation

 • Parkering Parkering
 • Vandringsled Vandringsled
 • Eldplats Eldplats
 • Toalett Toalett
 • Rastplats Rastplats
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1960 och 2001
Areal: 238 ha
Karaktär: Bokskog och sjö
Kommun: Alvesta
Ägare: Staten/Skogsstyrelsen samt enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronobergs län