Årshultsmyren

Årshultsmyren

Årshultsmyren är den största orörda myren i Kronobergs län. Reservatet består av kala mossar och kärr blandat med skogsklädda öar och näringsfattiga sjöar.

Det 1 500 hektar stora reservatet skyddar och bevarar ett omfattande och i stort sett orört myrkomplex med de djur och växter som finns där. Strax väster om Årshultsmyren ligger Hunnsberget – därifrån har du en vidsträckt utsikt över naturreservatets landskap med dess myr och skog.

Myren är typisk för de nederbördsrika trakterna i sydvästra Småland. Vattnet rinner ut över myren och bildar kraftiga kärrdrag och här och var finns gölar omgivna av gungflymattor.

Mosseplanet består av fuktiga gropar, höljor, omgivna av torrare partier, tuvor. Typiskt för myren är vitmossorna och andra arter som skiljer sig i storlek, form och färg. Andra vanliga växter är ljung, pors, klockljung, tuvdun, tuvsäv, vitag och det insektsätande sileshåret. På tuvorna finns också gott om olika busklavar.

Kring Örsjön i norr och Kyrkängen i söder växer bland annat klockgentiana. På holmarna växer till största delen talldominerad barrskog. Flera fågelarter häckar på myren, som till exempel storspov, grönbena, ljungpipare, tjäder, orre och trana.

Föreskrifter

Förutom reglerna i Allemansrätten får du dessutom inte göra något av följande i naturreservatet Årshultsmyren:

  • Plocka växter och i övrigt skada vegetationen
  • Tälta mer än en natt
  • Köra motordrivet fordon annat än på härför upplåtna vägar

Fullständiga reservatsföreskrifter finns på skyltar vid reservatet.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1972, utökat 2011
Areal: 1 500 ha
Karaktär: Myrkomplex
Kommun: Ljungby
Ägare: Staten/Naturvårdsverket samt enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronobergs län