Änghults björkhage

I Klavreström, vid Änghultasjöns strand, ligger en vacker björkhage. Parken är gammal betesmark, förr upplåten åt smederna på "Klafreströms bruk". Det 3 hektar stora reservatet är skyddat sedan 1971.

I reservatet växer mest gammal björk, mot sjön finns en del ek och inom området dessutom hassel, rönn, nypon, olvon, sälg och apel. I Änghults björkhage hittar man också nattviol, liljekonvalj, stenbär, blåsippa, vitsippa och brudborste. Här är också gott om ormbunkar och ris som örnbräken och blåbär.

Föreskrifter

Förutom reglerna i Allemansrätten får du dessutom inte göra något av följande i naturreservatet Änghults björkhage:

  • Tälta
  • Göra upp eld
  • Plocka blommor
  • Störa djurlivet

Fullständiga reservatsföreskrifter finns på skyltar vid reservatet.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1971
Areal: 3 ha
Kommun: Uppvidinge
Ägare: Enskild