Agnäs

Agnäs

Agnäs naturreservat ligger på en udde vid sjön Åsnen, sydost om Torne bro längs med Julöfjordens östra del. Reservatet består till största delen av ädellövskog men här finns även vattenområden samt små öar i sjön Åsnen. Skogen i Agnäs är rester av den stora ädellövskog som en gång fanns runt hela Åsnen.

Skog och mark

Till största delen består skogen i reservatet av 80­-120 år gamla bokträd – några till och med betydligt äldre än så – men här finns också områden med ek, hassel samt björk och i det sydöstra området, som förr varit inhägnad jordbruksmark, finns även en del lindar.

Djur- och växtliv

I reservatets vattenområden och på dess öar häckar fågelarter som storlom, fisktärna och fiskgjuse. I lövskogen häckar bland annat bivråk, kattuggla, skogsduva, stenknäck, mindre hackspett och mindre flugsnappare.

Du som besöker Agnäs har även chans att få se sällsynta insekter som till exempel bokblombocken. I skogarna finns många ovanliga svampar och lavar som lever på gamla träd och död ved.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning exempelvis genom att borra, måla, mejsla eller på annat sätt skada berghällar, block, levande naturföremål eller liggande och stående döda träd
 • Framföra motordrivet fordon annat än till anvisad parkeringsplats eller framföra hydrokopter, svävare eller liknande motordriven farkost. (Motorbåt får framföras)
 • Ställa upp husvagn eller annan släpvagn
 • Förtöja eller ankra husbåt
 • Rida
 • Medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
 • Störa djurlivet, t ex. genom närgånget uppträdande vid fågelbo, gryt eller motsvarande
 • Elda
 • Gräva upp, plocka eller bryta buskar, ris, örter. svampar, mossor och lavar med undantag för plockning av bär
 • Samla in insekter, snäckor eller andra djur samt deras ägg, puppor eller liknande
 • Anordna snitslade spår eller motsvarande
 • Sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning
 • Tälta
 • Inom land- eller vattenområdet starta eller landa med luftfartyg 

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Vandringsled Vandringsled
 • Rastplats Rastplats

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1996
Areal: 264,4 ha
Karaktär: Lövskog
Kommun: Alvesta
Ägare: Staten/Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg